آب گریپ فروت تضمینی علیه بیماری کشنده سرطان

محققان با انجام بررسی های خود دریافتند که آب گریپ فروت با کم کردن میزان عملکرد آنزیم های کاهنده سرعت ورود سیرولیموس به جریان خون، منجر به تأثیر بیشتر این دارو در کنترل سرطان می شود. نتایج حاصل از این گزارش می افزاید که مصرف روزانه آب این میوه علاوه بر مهار بیشتر این بیماری با کم کردن مقدار دارو می تواند منجر به کاهش عوارض جانبی داروی سیرولیموس شود.
نوشیدن یک لیوان آب گریپ فروت در روز میزان دوز مصرفی داروی سیرولیموس مورد استفاده در مراحل شیمی درمانی علیه سرطان را به بیش از یک سوم کاهش می دهد. به گفته محققان، نوشیدن آب گریپ فروت پس از چند ساعت تأثیر خود را بر روی آنزیم های معده گذاشته و خواص آنتی تومورالی داروی سیرو لیموس را افزایش می دهد.

آب گریپ فروت تضمینی علیه بیماری کشنده سرطان