آثار روحانی خواندن سوره معارج هفتادمین سوره قرآن
▪ گره گشایی برای اسیران و زندانیان
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: کسی که در اسارت است یا در زندان و در بند است اگر سوره معارج را بخواند برای او گره گشایی می شودو این سوره او را حفظ می کند تا نزد خانواده اش باز گردد.۴*
) برای محتلم نشدن
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در شب سوره معارج را قرائت نماید از احتلام و جنب شدن در خواب در امان میماند و تمام شب را در امنیت الهی خواهد بود تا صبح.۵*
) روا شدن حاجات
روایت است که هر کس بر خواندن این سوره در شب و روز مداومت کند هر حاجتی که دارد روا می گردد.۶*

سوره معارج هفتادمین سوره قرآن کریم است که مکی و دارای ۴۴ آیه است. این سوره به سأل سائل نیز شهرت دارد.۱*

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم در فضیلت سوره معارج فرموده اند: هر کس سوره معارج را قرائت کند خداوند ثواب کسانی که رعایت امانت و عهدهای خود را می کنند و کسانی که بر نمازهای خود مواظبت می کنند را به او عطا می کند.۲*
ر سخنی از امام صادق علیه السلام نیز آمده است: هر کس سوره معارج را زیاد بخواند خداوند از گناهان او پرسش نخواهد کرد و در روز قیامت او را نزد پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام ساکن خواهد کرد.۳*
پی نوشت ها :
(۱) درمان با قرآن، ص۱۲۶
(۲) مجمع البیان، ج۱۰، ص۱۱۶
(۳) ثواب الاعمال، ص۱۱۹
(۴) تفسیرالبرهان، ج۵، ص۴۸۱
(۵) همان
(۶) درمان با قرآن، ص۱۲۷
منابع:
▪ قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی
▪ درمان با قرآن ،محمدرضا کریمیش

آثار روحانی خواندن سوره معارج هفتادمین سوره قرآن