آدم هایی که صبح زود سرحال هستند چه کار میکنند

آنها موسیقی گوش می دهند:
چیزی که باعث می شود شما در صبح خیلی شاد باشید، موسیقی است.
آنها یک لیست از اهداف خود می نویسند:
آنها در صبح به اهداف خود که در طول هفته باید انجام دهند فکر میکنند و با نگاه کردن به تقویم و ایجاد یک لیست از وظایف، برای خود برنامه ریزی سازمان یافته ای میکنند و هر روز آن را چک میکنند و بر اساس آن کار های خود را تنظیم میکنند.
آنها در حال حرکت هستند:
آنها در صبح سازنده و فعال هستند و خلاقانه ترین کار ها را قبل از ناهار انجام می دهند و حتی در محل کار از یک تردمیل استفاده میکنند، این باعث می شود انرژی آنها تا شب باقی بماند البته این کار، بیشتر در صبح متمرکز است.
الهام بخشی:
هر روز عشق را بخوانید ( به همسر خود بگویید دوستت دارم ) و این باعث خوش بینی وهدفمندی در زندگی می شود.
فکر کردن:
آنها همیشه فکر میکنند حتی برای چند دقیقه، این باعث می شود آنها در طول روز واضح تر و سریع تر تصمیم بگیرند. آنها گاهی اوقات قبل از شروع به فکر کردن میکنند یا حتی صبح زمانی که هنوز در رختخواب هستند، به آنچه که انجام داده اند فکر میکنند.
آنها بدون نیاز به ساعت زنگدار از خواب بلند می شوند:
آنها بدون نیاز به ساعت زنگدار از خواب بر می خیزند و این به آن معنا است که با خواب طبیعی از خواب بر می خیزند؛ اما این برای همه امکان پذیر نیست. بهترین ساعت برای خواب آنها ده و نیم یا یازده شب می باشد. در کل خواب به مدت هفت ساعت و نیم برای سیستم عصبی اکثر افراد لازم است.
مسائل را از هم جدا کنید:
آنها هر روز صبح صبحانه میخورند و در طول این زمان مجاز به استفاده از تلفن، کامپیوتر و تلویزیون نمی باشند.
آنها ایمان دارند:
عبادت یک موضوع مهم می باشد، آنها هر روز با نماز خواندن اضطراب خود را به حداقل و قدرت واقعی خود را به حداکثر می رسانند. آنها به خود یادآوری میکنند که برای ایجاد یک تأثیر بزرگ از طریق کسب و کار، خانواده، و جامعه آنجا هستند و این باعث می شود در طول روز یک حالت ذهنی شگفت انگیز و اعتماد به نفس مثبت در آنها ایجاد شود.

آدم هایی که صبح زود سرحال هستند چه کار میکنند