آدم های معروف خانم چه مدل موهایی دارند

مدل مو امی روسوم Emmy Rossum در گلدن گلوب Golden Globe 2016

مدل مو کیت باسورث kate bosworth در گلدن گلوب Golden Globe 2016

مدل مو راشل مک آدامز Rachel Mcadams در گلدن گلوب Golden Globe 2016

مدل مو رونی مارا rooney mara در گلدن گلوب Golden Globe 2016

مدل مو زندیا zendaya در گلدن گلوب Golden Globe 2016

آدم های معروف خانم چه مدل موهایی دارند