آموزش تسکین فوری درد با فشار دادن نقطه خاص تصویری

با فشار این نقطه ها برای کاهش درد می توانید خود را از قرصهای مسکن و آرامبخش بی نیاز کنید.

اگر این ۵ نقطه از بدن را بشناسید دیگر نیازی به خوردن قرص های مسکن و آرام بخش ندارید. بهتر است قبل از تجویز هر قرص آرام بخش و یا مسکنی برای خود، بدانید که باید کدام نقطه بدن را برای چه دردی ماساژ دهید.

آموزش تسکین فوری درد با فشار دادن نقطه خاص تصویری