آموزش تصویری حرکت های ساده ورزشی برای تسکین کمردرد

انجام دادن این حرکت ورزشی به رفع کمردرد صبحگاهی، کمردرد ناشی از خستگی، کمردرد حاصل از رانندگی و کمردردهای مزمن در سنین بالا، کمک فراوانی می‌کند.

ابتدا روی یک صندلی بدون پشتی بنشینید و شانه‌های خود را تا جایی که می‌توانید، به سمت عقب بکشید. ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید و سپس وارد مراحل چهارگانه شوید.
A. به پشت روی زمین دراز بکشید. زانوهای خود را خم کنید و کف پاها را روی زمین بگذارید.
B. پاها را جفت کنید و بدون بلند کردن شانه‌ها از روی زمین، کمرتان را به راست بچرخانید تا زانوها بتوانند زمین را لمس کنند. ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید
C. دوباره به حالت اول برگردید و ۱۰ ثانیه به عضلات‌تان استراحت بدهید.
D. حالا دوباره پاها را جفت کنید و بدون بلند کردن شانه‌ها از روی زمین، این بار کمرتان را به چپ بچرخانید تا زانوها بتوانند زمین را لمس کنند. ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید.

آموزش تصویری حرکت های ساده ورزشی برای تسکین کمردرد