میتوانید ضربان قلب و نبض خود را بگیرید .

▪ از انگشت سبابه و انگشت وسط جهت گرفتن نبض استفاده کنید .
▪ پیدا کردن شریان رادیال . این شریان در زیر پشت مچ دست قرار دارد ( مانند شکل ) . انگشتان خود را دقیقا زیر مچ دست قرار داده و به آرامی فشار دهید . در صورت پیدا نکردن نبض انگشتان خود را در همان حوالی تکان دهید یا سراغ روش بعدی بروید .
▪ پیدا کردن شریان کاروتید . این شریان در کنار گردن بین نای و عضله بزرگ گردن ( مطابق شکل ) میباشد . انگشتان خود را آرام روی این نواحی تکان دهید تا آن را پیدا کنید . این روش از روش قبلی آسان تر میباشد .

▪ شمارش ضربان قلب . به مدت یک دقیقه ضربان قلب را بشمارید . این دقیق ترین روش میباشد .
در صورتیکه عجله دارید میتوانید ۳۰ ثانیه بشمارید و تعداد را ضربدر ۲ کنید یا ۱۵ ثانیه بشمارید و تعداد را ضربدر ۴ بکنید .

▪ ضربان قلب طبیعی . ضربان قلب طبیعی برای بزرگسالان ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه در دقیقه میباشد . ضربان قلب کودکان ۷۰ تا ۱۲۰ ضربه در دقیقه میباشد . این مقدارها همه برای زمان استراحت میباشد و در زمان فعالیت فیزیکی تغییر خواهند کرد .

▪ چک کردن شدت نبض . در صورتی نبض شما ضعیف ، قوی و دارای غیر طبیعی بودن ریتم ( آریتمی ) باشد ، شما امکان دارد که مشکلی داشته باشید .
در صورتی که نتوانستید نبض را پیدا کنید از روشهای زیر استفاده کنید .

▪ از نوک انگشتان خود استفاده کنید . نوک انگشتان را در مکانهای مختلف به مدت ۵ ثانیه فشار دهید .

▪ فشار وارده با نوک انگشتان را بیشتر کنید . از فشار بیشتری روی رگها استفاده کنید .

▪ دست خود را در موقع پیدا کردن نبض رو به پایین بگیرید . در اینصورت خون بیشتری به دستان شما هدایت میشود و گرفتن نبض راحت تر خواهد شد .

نکات و هشدارها

▪ قبل از گرفتن نبض ۱ دقیقه دراز بکشید . (اینکار باعث دقیق شدن جواب آن خواهد شد )
▪ از گرفتن ۲ رگ کاروتید در یک زمان خودداری کنید زیرا باعث کاهش خونرسانی به مغز خواهد شد .
▪ از فشار دادن زیاد رگ های گردن خودداری نمایید زیرا مکانیزمی در بدن وجود دارد که در این شرایط باعث کاهش ضربان قلب میشود .

آموزش تصویری روش های مختلف نبض گرفتن