آموزش تصویری طراحی ساده با لاک روی ناخن

با دو رنگ یا یک رنگ سایه روشنی زیبا روی ناخن هایتان ایجاد کنید.
ابتدا یک برق ناخن روی ناخن بزنید

با استفاده از یک اسفنج یک سوم ریشه ناخن را رها کنید و مانند شکل به صورت کم رنگ و ملایم روی ناخن ها بکشید،سعی کنید فشار دستتان یکدست باشد.

دوباره اسفنج خود را آغشته به لاک کرده و این بار فقط روی نوک ناخن ها اسفنج را بکشید،در این قسمت میتوانید رنگ لاک را عوض کنید.توجه کنید هدف از اینکار ایجاد یک سایه روشن است

در پایان کار دوباره برق ناخن را روی کار می زنیم.

آموزش تصویری طراحی ساده با لاک روی ناخن