آموزش تصویری طراحی مدل موی ضربدری جلوی سر جدید

مدلی زیبا و اسپرت که می توانید از آن برای جلوی موهاتون استفاده کنید.
مانند شکل زیر از سمت یک گوش دو تا دم اسبی کوچک ایجاد کنید . دم اسبی ها بهتر است در امتدا خط مستقیم نباشند و حالت اریپ داشته باشند .

سپس آنها را به حالت ضربدر بکشید و در نقاط مقابل یکدیگر با دسته ای دیگر از موی سر دم اسبی کنید. این کار را ادامه دهید تا به وسط سر برسید .

همین کار را هم برای سمت دیگر سر انجام دهید. یعنی از طرف گوش دیگر دو تا دم اسبی ایجاد کرده و به حالت ضربدری با دسته های دیگر دم اسبی کنید تا به وسط برسید.

بنابراین در وسط سر چهار تا دم اسبی دارید .

آنها را نیز به حالت ضربدر بر روی هم بکشید و با کش بافت ثابت کنید.

می توانید دو تا رشته را باز با هم به حالت ضربدر ببندید یا به همان حالت رها کنید که من حالت دوم را ترجیح می دهم .

آموزش تصویری طراحی مدل موی ضربدری جلوی سر جدید