آموزش تصویری کوتاه کردن موی بلند زنانه و رنگ زدن مسی طلایی

همانطور که در تصویر نیز مشاهده میکنید از بالا و دورتا دور گوش را جدا کرده و همینطور بالای سر قسمت فکل و همینطور دو گوشه ی شقیقه ها را جدا میکنیم یعنی ۶قسمت.
از پشت سر به اندازه ی دلخواه دور تا دور سر را که جدا کردید با استفاده از راهنما با زاویه صفردرجه کوتاه کنید
حالا یکبار دیگر همان قسمت را با زاویه ی ۹۰ درجه بزنید مدنظر فقط نوک موهاست برای قسمت کناره های سر موها را به سمت جلوی سر متمایل کرده و بزنید
برای قسمت بالای سر تمام تکه ها را به صورت عرضی گرفته و با زاویه ی ۹۰ درجه و کمک از یک راهنما از قسمت پشت کوتاه کنید برای چتری ها به سلیقه ی خود یا بلند و یا کاملا کوتاه بزنید برای چتری ها از زاویه ی ۹۰ استفاده کنید
رنگ کردن موها

برای رنگ این مو نیز از رنگ مسی طلایی روشن استفاده شده وهمینطور روی این موها بسیار کار شده و درواقع با فویل موها را رنگ کردند و از ۴ فرمول رنگی استفاده شده مثلا در قسمتهایی لایت مسی درآورده شده اگر موهای طبیعی دارید میتوانید از رنگ مسی طلایی روشن با اکسیدان ۹درصد استفاده کنید و یا مسی شماره ۶ را با طلایی شماره ۶ و اکسیدان ۹درصد ترکیب کرده و به موها بزنید و یا بین موها را با فویل تیره تر دربیاورید یعنی از ترکیب مسی و طلایی شماره ۵ استفاده کنید و یا میتوانید پایه موهایتان را تا شماره ی ۶یا ۷ آورده و سپس مسی شماره ۶ و طلایی شماره ۶ و یا رنگ مسی طلایی روشن را با اکسیدان۶درصد روی موی دکلره شده در پایه ی ۷ یا ۸ درآورید و همان طور که در تصویر نیز مشاهده میکنید قسمت هایی را نیز روی همان پایه ی ۷ از ترکیب مسی ۶ و شرابی ۶ استفاده شده است.بعد از اتمام کار موها را با بابیلیس و یا بیگودی فر دهید و با لوسیون فیکس کننده یا تافت ثابت نگهدارید.

آموزش تصویری کوتاه کردن موی بلند زنانه و رنگ زدن مسی طلایی