چگونه می‌توانیم زیباترین و در عین حال طبیعی‌ترین چهره را داشته باشیم؟

موقع کشیدن خط چشم، پلک بالا باید کاملا خشک و بدون چربی باشد تا بهتر بتوانیم خط چشم را کشید.

خط پلک را پیدا کنید
ابتدا خیلی عادی مقابل آینه به چشم‌های خود نگاه کنید و خط پلک خود را پیدا کنید. این خط را به عنوان پک نقطه کوچک فرضی در نظر بگیرید.
اول از همه حواس‌تان باشد که خط چشم نباید از این خط بالا بزند و در نهایت باید روی این خط باشد، اگر هنگام خط چشم کشیدن آن را رد کنید، خط چشم‌تان شکسته به نظر خواهد رسید.
چشمان گرد
باید نیمه ابتدایی چشم‌تان را خطی بسیار باریک بکشید و بعد به مرور تا انتها آن را پهن کنید. در ضمن بهتر است که گوشه خارجی چشم را بکشید تا چشم کشیده‌تر به نظر برسد و گردی آن را بپوشاند.
چشمان از حدقه بیرون زده
پیشنهاد می‌شود پشت چشم را یک خط چشم پهن بکشید. در ضمن توصیه می‌کنیم از سایه تیره نیز به عنوان مکمل استفاده کنید، چون سایه تیره بیرون‌زدگی را می‌پئشاند. وقتی تیرگی پشت چشم زیاد شود، چشم فرورفته‌تر جلوه می‌کند.
چشمانی نزدیک به هم
شما نباید خط‌چشم‌تان را از ابتدا بکشید و بهتر است که از خط چشم نیمه استفاده کنید و بیشتر روی انتهای چشم کار کنید؛ یعنی از نصف پایانی یا یک‌سوم انتهایی آن خط چشم بکشید تا فاصله بین چشم‌ها بیشتر جلوه کند.
چشمان ریز
برای درشت جلوه‌کردن چشم‌ها بهتر است که هم بالای چشم و هم پایین آن را خط چشم بکشید، زیرا وقتی خط چشم پایین را بکشید چشم‌ها درشت‌تر جلوه می‌کند.
چشمان گودرفته
شما به هیچ وجه نباید داخل چشم‌ها یا اطراف آنها را سیاه کنید، چون چشم‌های‌تان خیلی ریز و گودرفته‌تر جلوه خواهد کرد. بهترین حالت برای شما یک خط‌چشم باریک و ظریف است، البته استفاده از سایه‌های روشن نیز به این هدف شما کمک می‌کند.
چشمان درشت
خط چشم پهن کاملا برای چشم‌های درشت برازنده است. همچنین توصیه می‌کنیم داخل چشم را سیاه کنید. وقتی داخل چشم سیاه شود، چشم کوچک‌تر و گردتر جلوه می‌کند.
چشمان با فاصله
بهتر است از خط چشم‌های گوشه‌دار استفاده کنید؛ یعنی خط‌چشم، از گوشه داخلی چشم کشیده شود، زیرا این کار باعث می‌شود فاصله میان چشم‌های شما کمتر خودش را نشان دهد و خط‌چشم این فاصله را می‌پوشاند.
منبع: نشریه تخصصی بهداشت پوست و مو و زیبایی

آموزش حرفه ای کشیدن خط چشم توسط خود فرد