اگرچه بافت مو پری دریایی در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد ولی درواقع یکی از آسان ترین مدل بافت هایی است که می توانید در منزل انجام دهید و حتی لازم نیست که روشبافت فرانسوی را از قبل بدانید.

ولی با این حال برای انجام آن باید موهای بلند و نسبتا پرپشت داشته باشید، بنابراین می توانید برای انجام آن چند لایه اکستنشن مو نیز به موها سنجاق کنید تا قد و حجم موهایتان بیشتر شود.
پیش از آنکه کار را شروع کنید وسایلی از قبیل اتو فر مو ، اسپری حجم دهنده مو ، یک شانه ، پودر حجمدهنده ، دو کش کوچک ، اسپری فیکساتور مو و تعدادی سنجاق (در صورت نیاز) در کنار خود داشته باشید.

آموزش بافت مو پری دریایی

اگر به راستی بخواهید به نتیجه ماهرانه ای در بافت پری دریایی برسید، باید بافت و حجم زیادی در مو ایجاد کنید.
برای این منظور در صورت نیاز ، موها را فر کرده و اسپریحجم دهنده مو بزنید تا موها حجیم شود.
بخش دایره ای تاج مو را تقسیم کنید، گویی که میخواهید از جلو سر یک تل درست کنید.
تاج مو را با کمک پودر حجم دهنده پوش دهید تا حجیم تر شود.
بافت سه شاخه را در قسمت تقسیم شده در تاج مو انجام دهید و سپس با یک کش کوچک محکم کنید ، بهتر است کشی که استفاده میکنید با رنگ موهایتان هماهنگ باشد.
یک تکه ۲ تا ۵ سانتی متری از موهای یک طرف جلو صورت بردارید.
سپس دسته موی کوچکدر دست تان را بپیچید و به سمت بافت سه شاخه وسط سر ببرید ، با انگشت آن را پوش دهید تاحجم آن بیشتر شود.
در مرحله بعد آن را از درون اولین بخش بافت وسط عبور دهید ، آن رااز داخل بافت به سمت مخالف کشیده و از سمت دیگر همین کار را ادامه دهید.

پیچیدن مو ، پوش دادن موها و بردن آن داخل بافت را از موهای هر دو طرف سر ادامه دهید تا جایی که تمام موها به داخل بافت بروند.
در نهایت کل موها را با کش دوم محکم ببندید.
به آرامی بافت را با انگشتاتان کمی از اطراف بکشید تا بافت ظاهری بزرگتر ، شلوغ تر و حجیم تر پیدا کند.
در نقاطی از بافت که ممکناست موها از جای خود خارج شوند، از سنجاق مویی استفاده کرده و در نهایت برای ثابت نگهداشتن بافت ، اسپری مو بزنید.

این تمام کاری است که باید انجام دهید، به محض آنکه کاملا متوجه روند انجام این الگو شوید، بافت پری دریایی تبدیل به یکی از بافت های روزمره شما خواهد شد و حتی می توانید از آن برای مجالس نیزاستفاده کنید.

آموزش عکس به عکس بافت مو مدل پری دریایی