آموزش عکس به عکس درست کردن مدل موی زنانه شینیون خورشیدی

ابتدا مو را براشینگ و با کمی موس مرطوب کرده و یک دم اسبی مرتب و زیبا ایجاد کنید.
بعد لایه ای باریک از موی دم اسبی را برداشته و ان را مانند شکل زیربپیچانید.
هرچه لایه های مو نازک تر باشد این مدل زیبا تر به نظر می رسد.

لایه ها را آنقدر بپیچانید که دیگر پیچانده نشود.
انتهای آن را با سنجاق سر یا کلیپس های کوچک تزئینی ثابت کنید.

همینطور لایه لایه مو برداشته ، آن را بپیچانید و با سنجاق سر انتهای آن را ثابت کنید.

تا اینجا شما یک شینیون زیبا ایجاد کرده اید.
می توانید نیمی از مو را مانند شکل زیربه همان حالت دم اسبی رها کنید.

یا می توانید همه ی موی دم اسبی را مانند شکل زیر بطور کامل لایه لایه بپیچید و و در اطراف دم اسبی ثابت کنید. سعی کنید حلات قرینه سازی را رعایت کنید و لایه های انتخابی تقریبا یکسان باشند.

در این تصویر انتهای لایه ها به طرف داخل بوکل سنجاق شده است .
می توانید نوک تیز لایه ها را به طرف بیرون سنجاق کنید و در نهایت با اتو مو و ژل آنها را بصورت تیز تیز در اطراف بوکل ایجاد شده نمایش دهید.
در این صورت خورشیدی زیبا ایجاد کرده اید.

آموزش عکس به عکس درست کردن مدل موی زنانه شینیون خورشیدی