آموزش عکس به عکس پاک کردن میگو

برای تمیز کردن میگو ؛ ایتدا میگو رو مطابق شکل دست میگیریم.یعنی سر رو با دو انگشت و بدنش رو هم با دو انگشت دیگه.

بدنش رو ثابت نگه میداریم و با دو انگشت دیگه سرش رو میچرخونیم.

به راحتی با یه حرکت سر میگو جدا میشه.

از جایی که سرش رو کندیم ، پوستش رو در دست میگیریم و به راحتی از بدنش جدا می کنیم .

تا ناحیه دم پوست میگو به همراه پاهاش جدا میشه و دمش رو هم با یه چرخش جدا میکنیم.

به کمک یه چاقوی تیز پشت میگو رو تا انتها یه برش میدیم .

و رگش رو از اون کاملا جدا میکنیم.

این هم میگوی پاک شده که رگش کاملا ازش گرفته شده و آماده برای هر نوع طبخ هست .

آموزش عکس به عکس پاک کردن میگو