آموزش گرفتن آب انار طبیعی در خانه

▪ انار را از وسط نصف کنید و در یک کاسه پر از آب فرو ببرید.
▪ حال همان طور که انار شما زیر آب است دانه های انار را جدا کنید و در آب رها کنید. به این ترتیب دانه های انار تهنشین میشوندو پوسته های سفید انار روی آب میمانند.
▪ پوسته های انار را از روی آب جدا کنید و دور بیاندازید.
▪ دانه های انار را آبکش کنید و داخل مخلوط کن بریزید. چند بار پالس بزنید تا دانه ها کاملاً له شوند.
▪ صافی کوچکی را روی لیوان یا کاسه قرار دهید و آب انار را داخل آن بریزید. با قاشق روی آن فشار بدهید تا آب انار تا جای ممکن جدا شود و داخل کاسه جمع شود.
▪ آب انار طبیعی خالص در این مرحله آماده است اما اگر قصد دارید آن را خالی بخورید میتوانید به ازای هر یک و نیم پیمانه آب انار ۱/۳ پیمانه شکر اضافه کنید تا آب میوه شما شیرین تر شود.
با اضافه کردن قدری آب هم میتوانید ترشی انار را ملایم تر کنید.

آموزش گرفتن آب انار طبیعی در خانه