آمپول آبسیکسی مب عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
موارد مصرف آبسیکسی مب
آنژین ناپایدار،سکته قلبی،پیشگیری از ترمبوز بعد از استنتینگ
مکانیسم اثر آبسیکسی مب
مهارکننده گلیکوپروتئین ۲b/3a
فارماکوکینتیک آبسیکسی مب
▪ شروع اثر: سریع: تجمع پلاکتی در عرض ۱۰ دقیقه به کمتر از ۲۰% پایه می رسد
▪ طول اثر: تا ۷۲ ساعت
▪ توزیع: Vd: 0.07 L/kg
▪ اتصال به پروتئین: عمدتاً به گیرنده های GP IIb/IIIa روی سطح پلاکت وصل می شود
▪ متابولیسم: Abciximab متصل نشده به پلاکت ها، از طریق شکاف پروتئولیتیک متابولیزه می شود
▪ نیمه عمر حذف: پلاسما: حدود ۳۰ دقیقه؛ نیمه عمر جدا شدن از رسپتورهای GP IIb/IIIa: تا ۴ ساعت
▪ زمان رسیدن به پیک: مهار پلاکتی: حدود ۳۰ دقیقه
منع مصرف آبسیکسی مب
پلاکت زیر ۱۰۰۰۰۰، خونریزی فعال،جراحی در ۶ هفته اخیر،استروک در ۲ سال اخیرفشار خون بالا کنترل نشده،آنوریسم،سابقه واسکولیت

عوارض جانبی آبسیکسی مب
خونریزی،واکنشهای آلرژیک،افت فشار،ترمبوسیتوپنی

تداخلات دارویی آبسیکسی مب
▪ عدم مصرف همزمان: Belimumab، Dextran
▪ Abciximab اثرات یا غلظت این داروها را افزایش می دهد: داروهای ضد انعقاد؛ داروهای ضدپلاکت؛ Belimumab؛ کلاژنازها (سیستمیک) ؛ *Drotrecogin alpha؛ Ibritumomab؛ آنتی بادی های مونوکلونال؛ Rivaroxaban؛ سالیسیلات ها؛ ترکیبات ترومبولیتیک؛ Tositumomab و iodine I 131 Tositumomab
▪ اثرات یا غلظت Abciximab با این داروها افزایش می یابد: Dasatinib؛ Dextran؛ Glucosamine؛ گیاهان دارویی (با خصوصیات ضد انعقادی/ ضد پلاکتی)؛ داروهای NSAID؛ امگا ۳؛ Pentosan polysulfate sodium؛ Pentoxyfylline؛ آنالوگ های پروستاسایکلین؛ ویتامین E
▪ اثرات/ غلظت Abciximab با این داروها کاهش می یابد: داروهای NSAID
هشدار ها آبسیکسی مب
منع مصرف: بیش حساسیتی؛ خونریزی ماژور فعال، ترومبوسیتوپنی، سابقه CVA (طی ۲ سال گذشته)؛ زخم معده؛ جراحی اخیر تروما، نئوپلاسم داخل جمجمه ای؛ هایپرتنشن کنترل نشده، واسکولیت؛ استفاده از داروهای خوراکی ضد انعقاد طی ۷ روز قبل از شروع دارو ریسک خونریزی را افزایش می دهد
توصیه های دارویی آبسیکسی مب
▪ همراه با آسپیرین و هپارین استفاده می شود و فقط در این شرایط مطالعه شده است
▪ در صورت مصرف با داروهای ترومبولیتیک ریسک خونریزی را افزایش می دهد
▪ از نظر ترومبوسیتوپنی مانیتور شود

آمپول آبسیکسی مب عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی