آمپول آتروپین سولفات عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
آترو پین در درمان اسپاس پیلور،اسپاسم مجرای گوارشی ،همراه با مرفین در درمان اختلالهای اسپاسمی مجاری صفراوی، در قولنج کلیه،در درمان قاعدگی درد ناک و شب ادراری،برای کاهش تنوس عضلات روده بهنگام عکسبرداری ، برای کاهش تر شحات بزاق و ترشحات دستگاه تنفسی پیش از بیهوشی ، برای جلو گیری از برادیکا ری و ایست سینوسی و کمی فشارخون ناشی از سوکسینیل کولین ، به عنوان پارزهر در درمان مسمو میت با مهار کننده های کولین استراز از جمله سموم ار گانو فسفره’ همراه نئو ستیگمین یا پیرید ستیگمین در رفع آثار مسددهای عصبی-عضلانی و در بیماری پارکینسون مصرف می شود .
▪مکانیسم اثر
این دارو اثر استیل کولین بر گیرنده های مو سکارینی را مهار میکند و بنا برین می تواند روی عضلات صاف ،گیرند های پس عقده ای میو کارد،گره سینوسی و دهلیزی و دهلیزی -بطنی،غدد مترشحه برون ریز، حرکت دستگاه گوارش و تنوس میز نای و مثانه تاثیر به عنوان پاد زهر به کار می رود . اثر ضد سر گیجه حقیقی و پارکینسون ان نیز بدلیل همین اثر در مغز می باشد . در مجموع ،مقادیر کم اترو پین موجب مهار ترشحات بزاق و برونش و تعریق می شود در حالی که تجمع دارو گشاد شدن مردمکها و افزایش سرعت ضربانات قلب می گردد.
▪فارماکوکینتیک
آتروپین به را حتی از دستگاه گوارش جذب می گردد و در کبد متا بو لیسم آنزیمی می شود این دارو در تمام بدن انتشار می یابد و به راحتی از سد خونی – مغزی عبور میکند . طول مدت اثر ان بسیار کوتاه است و ۳۰-۵۰در صد دارو از راه کلیه ها دفع می گردد . نیمه عمر حذف آترو پین از بدن ۲/۵ ساعت می باشد.
▪ موارد منع مصرف
این دارو در گلوکوم با زاویه بسته نباید مصرف شود.
▪هشدارها
۱- نوزادان و کودکان به عوارضی سمی آتروپین حساسترند. واکنش های پارادو کسال در این بیماران در مقادیر مصرف بالا ممکن است مشاهده شود.
۲- به دلیل کاهش عرق ، دمای بدن افزایش می یابد.
۳- احتمال بروز هیجان و تحریک پذیری در سالخوردگان با مقادیر در مانی وجود دارد. همچنین احتمال نا رسایی حا فظه یی در این بیماران وجود دارد.
۴- درآریتمی قلبی، فقدان تنوس دستگاه گوارش،احتباس ادرار، بزرگ شدن پرو ستات،کولیت اولسراتیو، بار داری و شیردهی و گلوکوم با احتیاط مصرف گردد.

▪عوارض جانبی
از عوارض شایع این دارو می توان از یبوست ،خشکی دهان،بینی،گلو یا پوست و اشکال در بلع ،گشادن مرد مک ها ،دو بینی،برادیکاری وسپس تاکیکاردی و کاهش تعرق نام برد.

▪تداخل دارویی
مصرف همزمان این دارو با گلوکوکورتیکوید ها و هالو پریدول می تواند فشار داخل چشم را افزایش دهد. در صورت مصرف همزمان با داروهای آنتی هیستامین وسایر داروهای ضد موسکارینی،دیسو پیرامید،فنوتیازین ها و داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای اثرات آنتی موسکارینی تشدید مشود. در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد میاستنی سبب کاهش هر چه بیشتر تحرک روده می شود.
▪نکات قابل توصیه
۱- پس از مصرف دارو از رفتن در محیط های گرم خوداری و از پرداختن به فعالیت بدنی شدید خوداری گردد.
۲- احتمال ایجاد اختلال دید یا حساسیت به نور وجود دارد.
۳- احتمال خشکی دهان،بینی یا گلو وجود دارد.
۴- تزرق وریدی آترو پین باید به آهستگی صورت گیرد.
▪مقدار مصرف
بزر گسالان: به عنوان ضد مو سکارینی ،مقدار۶/۰- ۴/۰میلی گرم هر ۶-۴ ساعت به صورت عضلانی ،وریدی یازیر جلدی تزریق می گردد .به عنوان ضد اریتمی ۱-۴/۰ میلی گرم هر ۲-۱ ساعت ‘حداکثر تا ۲ میلی گرم ، تزریق می شود.
برای جلو گیری از تر شح بیش از حد بزاق مقدار۶/۰-۲/۰میلی گرم هر ۱-۵/۰ ساعت قبل از اعمال جراحی ‘ ۲/۱-۶/۰ میلی گرم به طور همزمان با تزریق ۲-۵/۰ میلی گرم نئوستیگمین به صورت وریدی و در مسمو میت کورار برای مهار کننده های کولین استراز مقدار ۴-۲ میلی گرم تزریق وریدی می گردد. سپس مقدار۲ میلی گرم هر ۳۰-۲۰ دقیقه تا زمان بر طر ف شدن علائم موسکارینی ویا بروز علائم مسمومیت با اترو پین تزریق می گردد.
کودکان: مقدارmg/kg0/01 (حداکثر ۴/۰ میلی گرم ) هر ۶-۴ ساعت به عنوان ضد اریتمی مقدار ۰/۰۳-۰/۰۱ mg/kgتزریق وریدی می شود. برای جلو گیری از تر شح بیش از حد بزاق و تر شحات مجاری تنفسی پیش از بیهوشی درکودکان با وزن تا ۳ کیلو گرم بین ۶/۰- ۱/۰میلی گرم استفاده می شود. به عنوان پاد زهر مهار کننده های کو لین استراز مقدار اولیه ۱ میلی گرم تزریق وریدی یا عضلانی می شود و سپس مقادیر ۱-۵/۰ میلی گرم هر ۳۰-۲۰ تزریق می شود.
▪اشکال دارویی
Injection(as sulfate: 0.5 mg/ml)10mg/10ml

آمپول آتروپین سولفات عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی