آمپول آرسنیک عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
به عنوان داروی ضد سرطان در آکیوت پرومیلوسیتیک لوکمی APL مصرف می شود
▪مکانیسم اثر
از طریق تغییرات مورفولوژیک و تکه تکه کردن DNA، سلول های APL را دچار آپاپتوز میکند. همچنین پروتئین اتصالی PML-RAR alpha را دچار آسیب می نماید.
▪فارماکوکینتیک
توزیع: Vdss: آرسنیوس اسید: ۵۶۲L؛ با افزایش وزن بدن افزایش می یابد
متابولیسم: آرسنیک تری اکساید بلافاصله به فرم فعال آرسنیوس اسید هیدرولیز می شود که آن هم به متابولیت هایی با فعالیت کمتر متیله می گردد
نیمه عمر حذف: ۱۰ تا ۱۴ ساعت؛ متابولیت ها تا ۷۲ ساعت
زمان رسیدن به پیک: در پایان انفوزیون ۲ ساعته: ۱۰ تا ۲۴ ساعت
دفع: ادراری
▪موارد منع مصرف
▪ هشدارها
▪منع مصرف: بیش حساسیتی
▪احتیاط:
▪ در نارسایی کبدی یا کلیوی احتیاط شود
▪ QTc را افزایش می دهد. داروهایی که QT را افزایش می دهند قطع کنید. اگر QTc>۵۰۰ msec در ابتدا وجود داشت، قبل از آغاز درمان باید اصلاح و دوباره چک شود.
▪ ریسک سندروم تمایز APL و هایپرلوکوسیتوز وجود دارد. در صورت بروز سعلائم APL دوز بالای استروئیدها (دگزامتازون IV 10mg/kg q 12hr حداقل ۳ روز داده شود تا علائم فروکش کند.
▪ می تواند عوارض جنینی ایجاد کند؛ از روش های کنتراسپشن موثر استفاده شود
▪ حین درمان، غلظت های پتاسیم بالای ۴mEq/L و غلظت های منیزیوم بالای ۱.۸mg/dL برای جلوگیری از اختلالات هدایتی قلب حفظ شود
▪ آرسنیک تری اکساید یک عامل کارسینوژن انسانی است؛ بماران را از نظر بدخیمی های ثانویه چک کنید.
▪ پروفایل الکترولیت، هماتولوژیک و انعقادی بیمار و ECG را قبل از شروع درمان چک کنید.

عوارض جانبی

قلبی عروقی: تاکی کاردی (۵۵%)، ادم، QT interval >۵۰۰ msec، درد قفسه سینه، هایپوتنشن، هایپرتنشن، فلاشینگ، رنگ پریدگی، تپش قلب، ادم صورت، ECG غیرنرمال، دیس آریتمی شریانی، torsade de pointes
سیستم عصبی مرکزی: خستگی (۶۳%)، تب (۶۳%)، سردرد (۶۰%)، بی خوابی، اضطراب، سرگیجه، افسردگی، درد، تشنج، خواب آلودگی، آژیتاسیون، کما، گیجی
پوستی: درماتیت، پروریت، کبودی، خشکی پوست، اریتم، هایپرپیگمنتاسیون، پتشی، ضایعات پوستی، کهیر، پوسته پوسته شدن موضعی
اندوکرین و متابولیک: هایپوکالمیا (۵۰%)، هایپرگلایسمی، هایپومنیزمی، هایپرکالمی، هایپوکلسمی، هایپوگلایسمی، خونریزی بین دوره ای قاعدگی، اسیدوز
گوارشی: تهوع (۷۵%)، دل درد (۵۸%)، استفراغ (۵۸%)، اسهال (۵۳%)، گلو درد، یبوست، آنورکسیا، کاهش اشتها، افزایش وزن، دیس پپسیا، اتساع شکم، تندرنس شکم، هموراژ گوارشی، اسهال خونی، تاول های دهانی،گزروستومی، کاندیدیازیس دهانی
ادراری تناسلی: هموراژ واژینال، بی اختیاری ادراری
هماتولوژیک: لوکوسیتوز (۵۰%)، سندروم تمایز APL، ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی، DIC، هموراژ
کبدی: افزایش ALT، افزایش AST
موضعی: درد، اریتم، ادم موضع تزریق
نوروماسکولار و اسکلتی: خشکی بدن، آرترالژی، پارستزی، میالژی، درد استخوان، کمر درد، پا درد، گردن درد، ترمور، ضعف
تنفسی: سرفه (۶۵%)، دیس پنه، اپیتاکسی، هایپوکسی، پلورال افیوژن، سینوزیت، ترشحات پشت بینی، عفونت مجرای تنفسی فوقانی، خس خس سینه، کاهش صدای تنفسی، هموپتزی، ادم ریوی، رانشی، تاکی پنه، نازوفارینژیت
چشمی: تاری دید، خارش چشم، خشکی چشم، ادم پلک، چشم دردناک
گوشی: گوش درد، تینیتوس
کلیوی: نارسایی کلیوی، اولیگوریا
متفرقه: هرپس سیمپلکس، دیافورز، عفونت باکتریال، هرپس زوستر، لنفادنوپاتی، عرق شبانه، بیش حساسیتی، سپسیس
▪تداخل دارویی
منع مصرف همزمان: Artemether, Clozapine, Dronedarone, Lumefantrine, Nilotinib, Pimozide, Quetiapine, Quinine, Tetrabenazine, Thioridazine, Toremifene, Vandetanib, Vemurafenib, Ziprasidone
آرسنیک غلظت / اثرات این داروها را افزایش می دهد: Clozapine, Dronedarone, Hypoglycemic agents, Pimozide, QTc-prolonging agents, Quinine, Tetrabenazine, Thioridazine, Toremifene, Vandetanib, Vemurafenib, Ziprasidone
غلظت/ اثرات آرسنیک با این داروها افزایش می یابد: Alfuzosin, Artemether, Chloroquine, Ciprofloxacin, Ciprofloxacin (systemic), Gadobutrol, Herbs (Hypoglycemic properties), Indacaterol, Lumefantrine, Nilotinib, Quetiapine, Quinine
▪نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
▪اشکال دارویی

آمپول آرسنیک عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی