آمپول اومالیزومب عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف اومالیزومب
▪ درمان آسم آلرژیک متوسط تا شدید و مقاوم که با کورتیکواستروئیدهای تنفسی کنترل نشده است.

تجویز و تعیین دوز ونحوه مصرف دارو به عهده پزشک می باشد و لطفا از مصرف خود سرانه دارو پرهیز کنید. دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند، لطفا با پزشک خود مشورت کنید.

آمپول اومالیزومب عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی