آمپول بلویسین اس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
بلئومایسین در درمان سرطان سلول های سنگفرشی سر و گردن،گلو، سرویکس، پوست، کلیه، مهبل وبیضه مصرف می شود. این دارو همچنین ممکن است در افوزیون های بدخیم پریتونال و پلورال و درمان لنفوم هوچکینی و غیر هوچکینی موثر باشد.
▪مکانیسم اثر
بلئومایسین یک آنتی بیوتیک است که اثر خود را هم روی سلول های قابل تقسیم و هم سلول های که در حال رشد نیستند می گذارند. مکانیسم احتمالی آن تداخل در فاز G2 تقسیم سلولی و جلوگیری از رشد سلول سرطانی است.
▪فارماکوکینتیک
بعد از تزریق عضلانی و داخل صفایی به خوبی جذب می گردد. به نظر می رسد که در کبد و کلیه متابولیزه می شود و از طریق کلیه دفع می گردد.
▪موارد منع مصرف
▪هشدارها

عوارض جانبی
ایدیوسنکرازی و سمیت ریوی با مصرف طولانی مدت بلئومایسین بروز میکند. مهمترین عارضه ایجاد سوختگی و زخم در محل تزریق است. سندرم رینود نیز در بعضی موارد دیده می شود. ممکن است ریزش مو، تب و لرز نیز در بیمار تحت درمان دیده شود.

▪تداخل دارویی
مصرف توام با سیس پلاتین تاخیر در دفع بلئومایسین می گردد و سمیت آن را افزایش می دهد. مصرف وینکریستین قبل از تجویز بلئومایسین باعث حساس شدن بافت سرطانی به بلئومایسین می گردد.
▪نکات قابل توصیه
۱- محلول بلئومایسین استریل را می توان توسط محلول دکستروز و یا کلرورسدیم رقیق و سپس مصرف نمود.
۲- به دلیل احتمال بروز ایدیوسنکرازی، بیمار باید ۴ ساعت قبل از مصرف دارو توسط یک واحد از یلئومایسین تست گردد.
۳- جهت جلوگیری از تب و لرز ناشی از آنافیلاکسی می توان از داروهای استروئیدی، استامینوفن و دیفن هیدرامین استفاده نمود.
▪مقدار مصرف
در بیماری هوچکین، سرطان سلول های سنگفرشی، لنفوسارکوما و سرطان بیضه به صورت داخل عضلانی، وریدی و زیر جلدی U/KG 0/5-0/25 و یا U/m² ۰/۲۵سطح بدن یک و یا دو بار در هفته و یا به صورت انفوزیون داخل وریدی به طورمداوم U/m²۰/۲۵ و یا U/m² ۱۵ سطح بدن در یک روز به مدت ۴ تا ۵ روز تجویز می گردد.
در سرطان سلول های سنگفرشی سر و گردن و همچنین در سرطان رحم از راه انفوزیون در شریان موضعیU/day 60-30 در مدت ۲۴-۱ ساعت مصرف می گردد. در انفوزیون ناشی از تومورهای بدخیم ۱۲۰-۱۵ واحد در ۱۰۰ میلی لیتر محلول تزریقی کلروسدیم قطره قطره داخل جنب تزریق و پس از ۲۴ ساعت خارج می گردد.
به عنوان مقدار مصرف نگهدارنده در بیماری هوچکین، به صورت داخل عضلانی و یا وریدی یک واحد در روز و یا ۵ واحد در هفته مصرف می شود.
دردرمان زگیل معمولی این دارو به صورت داخل ضایعه به مقدار ۸/۰- ۲/۰ واحد ( بسته به اندازه ضایعه ) یک یا دو بار در فواصل ۴-۲ هفته ای تا حداکثر مقدار مصرف ۲ واحد می شود.
▪اشکال دارویی
Injection: ( as Sulfate ) : 15 U

آمپول بلویسین اس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی