آمپول بوسیلوکس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
بوسولفان در درمان لوسمی میلوستیتیک مزمن بکار می رود و در درمان لوسمی میلوسیستیک حاد نیز مصرف شده است.
▪مکانیسم اثر
بوسولفان در چرخه سلولی به طور غیر اختصاصی با آلکیلاسیون و اتصال به زنجیره DNA باعث مهار فعالیت DNAمی شود.
▪ فارماکوکینتیک
بوسولفان به طور کامل از مجرای گوارش جذب می شود. متابولیسم آن کبدی و سریع است و پاسخ بالینی دارو معمولاً ۲-۱ هفته بعد از شروع درمان آغاز می شود. دفع آن کلیوی و آهسته و عمدتاً به صورت متابولیت است.
▪موارد منع مصرف
▪هشدارها
۱- اندازه گیری هماتوکریت و هموگلوبین و شمارش لکوسیت قبل از شروع و در فواصل درمان به دلیل مهار دیر رس و شدید فعالیت مغز استخوان ناشی از بوسولفان، باید انجام شود.
۲- به دلیل اثرات دیررس دارو، به محض مشاهده اولین علائم کاهش شدید و ناگهانی لکوسیتها ( به خصوص گرانولوسیتها) درمان قطع و یا مقدارمصرف دارو کاهش داده شود تا از اثرات غیر قابل برگشت کاهش فعالیت مغز استخوان جلوگیری شود.
۳- دارو می تواند باعث دیسلازی سلولی در بسیاری از بافت ها مثل ریه، گره هایلنفی، پانکراس، تیروئد، غده فوق کلیه،کبد، مغز استخوان، مثانه، پستان و دهانه رحم شود.
۴- با بروز اولین علامت فیبروز ریوی مصرف دارو باید قطع شود.
۵- مصرف بوسولفان به تنهایی منجر به مسمومیت کبدی نمی شود ولی مصرف آن با تیوگوانین باعث بروز واریس مری و آسیب کبدی می شود.

عوارض جانبی
آنمی، لکوپنی یا عفونت، ترومبوسیتوپنی، دیسپلازی ریه، فیبروز ریه، هیپراوریسمی یا نفروپاتی ناشی از اسیداوریک ، استئوماتیت، آمنوره و مهار تخمدان و سیاه شدن پوست از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.

▪ تداخل دارویی
▪نکات قابل توصیه
لکوپنی معمولاً ۱۵-۱۰ روز پس از درمان بروز و تعداد گویچه های سفید در روز ۳۰-۱۱ درمان به حداقل می رسد. این کاهش ممکن است تا یک ماه پس از قطع مصرف دارو هم ادامه داشته باشد، ولی معمولاً طی ۲۰-۱۲ هفته بهبودمی یابد.
▪مقدار مصرف
بزرگسالان : در درمان لوسمی میلوسیستیک مزمن ابتدا mg/m² /day 1/8 یا mg/kg/day0/06 تا زمانی که تعداد گویچه های سفید کمتر از ۱۵۰۰۰ عدد در هر میلی لیتر مکعب برسد، مصرف می شود. محدوده معمول مقدار مصرف mg/day 8-4 است ولی ممکن است از mg/day 12-1 تغییر کند. در شمارش ماهانه زمانی که تعداد گویچه های سفید به ۵۰۰۰۰ عدد در هر میلی لیتر مکعب برسد، درمان از سر گرفته می شود. مقدار مصرف نگهدارنده mg/day 3-1 است. مقدار مصرف نگهدارنده فقط در مواردی توصیه می شود که بهبودی بیمار بیشتر از ۳ ماه دوام نیاورد.
کودکان : در لوسمی میلوسیتیک مزمن ابتدا۰/۱۲- ۰/۰۶ mg/kg/day یا mg/m²/day 4/61/8 تجویز می شود. مقدار مصرف باید طوری تنظیم شود که تعداد گویچه های سفید تا حدود ۲۰۰۰۰ عدد در هر میلی لیتر مکعب خون کاهش یابد و در همین سطح بماند.
▪اشکال دارویی
Tablet : 2mg

آمپول بوسیلوکس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی