آمپول کاربوپلاتین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
کربولاتین در درمان کارسینومای تخمدان، ریه سر و گردن، بیضه و سینوما مصرف می شود.
▪مکانیسم اثر
کربولاتین احتمالاً مانع جدا شدن دو رشته DNA از یکدیگر و تداخل در عملکرد آن می شود. کربوپلاتین در چرخه سلولی به طور غیر اختصاصی عمل میکند.
▪فارماکوکینتیک
نیمه عمر اولیه پلاسمایی ( آلفا ) ۱/۱ تا ۲ ساعت و نیمه عمر پلاسمایی پس از توزیع مجدد( بتا ) ۲/۶ تا ۵/۹ ساعت است. دفع دارو کلیوی است.
▪موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
کم خونی، کاهش گلبول های سفید خون و درد در ناحیه تزریق از عوارض شایع دارو هستند.

▪ تداخل دارویی
▪نکات قابل توصیه
۱- توصیه می شود کربوپلاتین برای بیماران بستری در بیمارستان و تحت مراقبت پزشک متخصص تجویز شود. ضمناً تسهیلات لازم برای درمان آنافیلاکتیک احتمالی باید در دسترس باشد.
۲- مقدار مصرف نگهدارنده باید برای هر بیمار به صورت انفرادی و با توجه به پاسخ های بالینی و تغییرات هماتولوژیک بیمار و ظهور یا شدت سمیت دارو تعیین شود.
۳- توصیه می شود انفوزیون وریدی کربوپلاتین طی ۶۰ -۱۵ دقیقه انجام شود. ضمناً کربوپلاتین از طریق انفوزیون مداوم وریدی طی ۲۴ ساعت قابل تجویز است.
۴- تقسیم مقدار مصرف تام روزانه به ۵ قسمت ممکن است شدت تهوع و استفراغ را کاهش دهد.
▪مقدار مصرف
مقدار مصرف اولیه در کارسینومای تخمدان mg/m² ۳۰۰ است. مقدار مصرف با توجه به کلیرانس کرآتینین تنظیم می گردد. مقدار مصف نگهدارنده بر مبنای تعداد پلاکت و گلبول های سفید خون بیمار تنظیم می گردد.
▪ اشکال دارویی
Injection : 10mg/ml
For Infusion : 50 mg /100ml

آمپول کاربوپلاتین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی