مردان همیشه آرزو میکنند که دوباره ۲۵ ساله شوند.
هر اندازه که در حال حاضر یک مرد عاشقِ بودن در کنار شما باشد، بازهم مشتاقانه در مورد جوانی ازدست رفته اش فکر خواهد کرد. البته این طبیعت انسان است.
مردان از رانندگی زنان وحشت دارند
وقتی زنی سوییچ ماشین آن ها را قرض می گیرد تن وبدن مردان، از درون شروع به لرزیدن میکند. مردان در خفا این واقعیت را می پذیرند که هر وقت شما رانندگی میکنید هر لحظه جان آن ها در خطر است. البته سیاست ورزی باعث می شود که بسیاری از مردان ترس شان را از این مرگ قریب الوقوع بیان نکنند.
مردان واقعاً نمی فهمند زنان در مورد چه چیزی صحبت میکنند
زنان گاهی در طول روز وقت می گذارند و به مسائل مربوط به روابط شان فکر میکنند. آن‌ها وقتی به خانه می رسند می خواهند در مورد این مسائل صحبت کنند. مردان سر تکان می دهند و ادعا میکنند که متوجه حرف های زن هستند اما آن ها واقعاً حرف های زنان را درک نمیکنند. مسئله این نیست که آن ها اهمیتی نمی دهند. بلکه مسئله این است که آن بخش از مغزشان که باید برای درک خواسته های زنان کار کند عجالتاً پر از مطالب مربوط به اخبار ورزشی و چیزهای مربوط به ماشین است.
مردان برای حفظ آرامش دروغ می گویند
مردان، همیشه آنچه در ذهن شان می گذرد را نمی گویند یا تظاهر به فهمیدن حرف های زنان میکنند زیرا نگرانند که یک مشاجره اتفاق بیفتد. خواه این کار درست باشد یا خیر، مردان برای حفظ آرامش و آشتی در یک رابطه، دروغ می گویند.
مردان دوست دارند برایشان مادری کنید اما از اینکه برایشان تبدیل به مادرزن شوید وحشت دارند
این مسئله حقیقت دارد. مردان همان زنی را که انتخاب کرده اند می خواهند. آن ها مادرزن را نمی خواهند.
گاهی مردان سعی میکنند مواردی را از زنان مخفی کنند‎
عزت نفس مردان شکننده است
هرچند برخی مردان، به شوخی یک یا دو مورد عدم اعتماد به نفس را در خود می پذیرند، اما آن ها دوست ندارند که هیچ یک از جنبه های آن ها ظریف و شکننده توصیف شود. هرچند روح مرد در حقیقت می تواند ظریف و شکننده باشد. مردان دوست دارند بدانند که شما از همه بیشتر دوستشان دارید و آن ها نیز بهترین عاشق دنیا هستند. اگر مرد نسبت به اهمیت یا توانایی خود دچار شک شود، روح او آسیب می بیند.
بعضی وقت ها مردان فقط می خواهند که زنان ساکت شوند
بله، همانطور که از قدیم گفته اند: ناراحت کننده است اما حقیقت دارد. در اصل، اکثر مردان به جای گوش دادن به زنان، عاشق صدای سکوت می شوند. کارشناسان اذعان میکنند که چون مغز مردان به شکل معنی داری خطی است، ارتباطات کلامی روزانه در محیط کار باعث خستگی مغز آن ها می شود.
مردان از مفهوم تعهد بیزارند حتی اگر تعهدی را تقبل کرده باشند
مردان عاشق زنانی هستند که با آن ها ازدواج کرده اند. بسیاری از مردان حتی در برابر خانواده، دوستان و دوربین قول وفاداری مادام العمر داده اند. با این حال، بسیاری از مردان با رویا پردازی در مورد یک مراسم عروسی بی‌نظیر بزرگ نشده اند.
ترس هایش
متدوال ترین چیزی که هر مرد سعی در پوشاندن آن از زنش دارد این است که او ترس هایی دارد. وقتی که یک مرد ترسیده است، این را به زنش نمی گوید. آن ها با یک چهره شجاع با ترس هایشان روبرو می شوند و ضعف هایشان را به صورت راز نگه می دارند. یک مرد می تواند از عنکبوت یا ازدست دادن همسرش بترسد.
خانم ها. دفعۀ بعد که مردتان مقداری دور از دسترس به نظر رسید، نگران نباشید. احتمالا مشکلی نیست. او احتمالاً فقط دارد سعی میکند یک مرد باشد.

آن چه زن ها درباره مردها نمی دانند