آیافکر های منفی زندگی ما را منفی میکنند

وقتی درک کنید که چه‌قدر این افکار می‌توانند زودگذر باشند، شاید حتی افکار دشوار و ناراحت کننده‌تان نیز بتوانند برخی از تأثیرات پایدارشان را از دست بدهند. آن‌ها دیگر از بقیه نیرومندتر نیستند.
همین حالا به خودتان بگویید: من نابغه هستم، آیا ناگهان نابغه می‌شوید؟
اکنون سه جمله را در نظر بگیرید که به خودتان می‌گویید و آن‌ها را دوست ندارید، مانند:
من تنبل هستم.
من چاق هستم.
من نمی‌دانم چه‌طور تغییر کنم.
آیا داشتن فکر من تنبل هستم فورا شما را تنبل می‌کند؟ یا آیا هنوز می‌توانید بعد از این‌که ساعت زنگ می‌زند بلند شوید، صبحانه بخورید، و برای هشت ساعت سر کار بروید؟
شما می‌توانید فکر کنید: من چاق هستم، اگرچه دکترتان در آخرین بررسی بدنی‌تان به شما گفته است که در شکل بدنی خوبی هستید.
شما می‌توانید روی مبل بالا و پایین بپرید و فکر کنید: من روی مبل نشسته‌ام.
فکر کنید ثروتمند هستید آیا ثروتمند می‌شوید؟
همانطور که هر فکر ناراحت‌کننده‌ای الزاما به عمل ختم نمیشود هر فکر مثبت و به دور از واقعیت نیز باعث خوشبختی نمیشود.
فکر فقط فکر است برای به فعل رسیدن باید کارهای دیگری انجام شود.

آیافکر های منفی زندگی ما را منفی میکنند