آیا از گردن درد مزمن رنج می برید راه حل درمانی چیست

اگر ناراحتی و درد در ناحیه گردنی به علت آسیب و اسپاسم عضلانی اولیه( در ۲۴ ساعت اول) باشد کمپرس سرد می‌تواند بسیار مؤثر برای رفع اسپاسم باشد.

مرحله بعدی، گرما درمانی می‌تواند مفید واقع شود.
استراحت دادن به ناحیه گردن از نکات مهم است چرا که درد را کاهش داده و بهتر می‌کند.
▪ اگر فرد بالشت نامناسبی استفاده می‌کند باید آن را تغییر دهد.
▪ هر نوع ورزشی که باعث تقویت عضلات ناحیه گردن، پشت سر و ناحیه پشت بدن(ناحیه کتف تا جمجمه) می‌شوند را باید انجام داد تا این نواحی تقویت شوند.
▪ ورزش‌هایی از جمله: چرخش سر به آرامی، چپ و راست- پایین بردن سر، بردن دست به ناحیه پیشانی و فشار آوردن به سمت جلو بسیار کمک کننده هستند.
به اشخاصی که نوع کارشان با کامپیوتر است و سر خود را سمت پایین نگه می‌دارند توصیه می شود این افراد باید سعی کنند صفحه مانیتور را در مقابل خود کج قرار دهند تا موازی با چشم‌ها باشند.
نکته دوم، به دنبال نگاه کردن به مانیتور به سمت عقب تکیه دهند و نوع صندلی که استفاده می‌کنند باید بلند باشد تا بتوانند سر را به آن تکیه دهند.
نکته بعدی به این صورت است که هر ۲ ساعت یکبار حرکات ورزشی تقویت عضلات گردن بهتر است انجام گیرد.

آیا از گردن درد مزمن رنج می برید راه حل درمانی چیست