آیا استفاده طولانی از هندزفری باعث عفونت گوش میشود

آیا استفاده طولانی از هندزفری باعث عفونت گوش می‌شود؟

به نظر می‌رسد حق با پدرها و مادرها است که دایم غز می‌زنند این چیزها را از توی گوشت دربیار؛ پرده گوشت پاره می‌شه. البته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گوید هندزفری باعث پاره شدن پرده گوش نمی‌شود بلکه باعث آزار گوش و عفونت خواهد شد.

آیا استفاده طولانی از هندزفری باعث عفونت گوش میشود