آیا تفاوت سنی در رابطه های احساسی مشکل ساز است

تحقیقات نشان داد اختلاف سنی هرچه کمتر باشد امکان طلاق نیز کاهش می یابد.

آقایان ممکن است پس از اینکه متوجه شوند خانمی که با او آشنا شده اند ۵ یا ۱۰ سال از خودشان جوانتر است شاید نسبت به ادامه صحبت بی میل شوند و این در مورد بالاتر بودن سن طرف مقابل هم صدق میکند.
محققان پس از بررسی ۳۰۰۰ زن و مرد طی چند سال گذشته به این نتیجه رسیدند که حتی ۵ سال اختلاف سنی باعث افزایش ۱۸ درصدی امکان طلاق نسبت به زوج های هم سن می شود.
همچنین محققان اظهار کردند ۱۰ سال اختلاف سنی بین زن و مرد می تواند تا ۳۹ درصد امکان طلاقشان را افزایش دهد و در ۲۰ سال اختلاف سنی هم تا ۹۵ درصد امکان طلاق وجود دارد.
جسیکا اوریلی متخصص و مشاور خانواده می گوید: با این وجود، این تحقیقات فاصله سنی را از آنچه هست خیلی بدتر نشان داده.
بعدها محققان آن تحقیق خودشان نیز اظهار کردند با وجود اینکه بین اختلاف سنی و طلاق رابطه وجود دارد اما نمی توان احتمال طلاق زوج ها را پیش بینی کرد.
با عقل هم جور در می آید چون فاکتورهای زیادی وجود دارد که شما را از شریکتان متفاوت میکند.
برای مثال فرهنگ، جغرافیا، سابقه خانوادگی، تحصیلات و درآمد، همه اینها شخصیت و ارزش روابطتان را شکل می دهند. مطمئنا این فاکتورها برای پیش بینی آینده یک رابطه بیشتر به کار می آیند تا سن.
در واقع گاهی ۲۰ سال بزرگتر یا کوچکتر بودن از شریک خود می تواند چیز خوبی باشد.
دکتر جین گریر می گوید: چنین شرایطی به شریک جوانتر این فرصت را می دهد تا به رابطه شور و نشاط را منتقل کند و فرد بزرگتر نیز می تواند با تجربه و دانشی که کسب کرده به رابطه تعادل ببخشد.
متاسفانه، جدای نظرات متخصصان و تحقیقتی که انجام شده، بینش در فاصله سنی مناسب در یک رابطه بسیار کم است.
دلیلش هم این است که هیچ پیش بینی دقیقی برای موفقیت یک رابطه بر اساس سن وجود ندارد.
مهم نیست چقدر اطلاعات بدست آورده اید، نمی توانید سن را به تنهایی پایه پیش بینی آینده یک ازدواج قرار دهید.
نمی توان خود را محدود به آمار کرد. اگر بین دو طرف رابطه ای صمیمی باشد، قابلیت حل مشکلات را داشته باشند و یکدیگر را دوست بدارند اینها خیلی از سن مهمتر هستند.

آیا تفاوت سنی در رابطه های احساسی مشکل ساز است