آیا خانم های قدکوتاه میتوانند دامن و دامن شلواری بپوشند

▪قد کوتاه هستم. آیا می‌توانم دامن شلواری بپوشم؟
برای اینکه بین بالاتنه و پایین تنه خود تعادل برقرار کنید یک تاپ تنگ همراه با آن بپوشید و تاپ را داخل دامن شلواری قرار دهید تا فرم اندام شما به ساعت شنی تبدیل شود و کشیده‌تر به نظر بیایید.
آیا▪ خانم‌های کوتاه قد می‌توانند دامن بلند بپوشند؟
بله اما لبه دامن نباید تا روی زمین برسد بلکه باید انگشتان پاهای شما دیده شود.

آیا خانم های قدکوتاه میتوانند دامن و دامن شلواری بپوشند