آیا خوردن لیمو عمانی در غذاهایی مثل خورش قیمه مضر است

متخصص طب سنتی با مضر دانستن مصرف لیمو عمانی‌هایی که به عنوان طعم دهنده‌ طبیعی به غذاها افزوده می‌شود، گفت:
لیمو عمانی در زمان طبخ مواد مضر و زائد غذا را همانند اسفنج جذب می‌کند و مصرف آن به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

آیا خوردن لیمو عمانی در غذاهایی مثل خورش قیمه مضر است