آیا در سکوت مطلق غذا خوردن باعث چاقی می شود

اگر هنگام غذا خوردن به صداهای جویدن، و خرچ‌خرچی که موقع خوردن تولید می‌شود توجه کنید،کمتر غذا میخورید.

مثلاً در یک جا به شرکت‌کنندگان مطالعه هدفون‌هایی داده شد که وقتی آنها چوب شور می‌خوردند موسیقی بلند یا آهسته پخش می‌کرد.
آن‌هایی که در معرض صدای بلند قرار گرفتند، چهار چوب‌شور و آنهایی که به صدای آهسته گوش می‌دادند ۲.۷۵ چوب‌شور خوردند.
مؤلف مطالعه، رایان الدر، دانشیار بازاریابی در دانشکده مدیریت دانشگاه برگیهم یانگ، گفت: به صدا می‌گویند حس فراموش‌شده غذا. اما اگر مردم روی صدای غذا تمرکز کنند، مصرف‌شان کاهش پیدا می‌کند.
وقتی صدای غذا را می‌پوشانید، مثلاً وقتی که در هنگام خوردن تلویزیون می‌بینید، یکی از این حواس را از بین می‌برید.
این موضوع می‌تواند باعث شود تا از حد نرمال بیشتر غذا بخورید. شاید یک چوب‌شور کمتر بزرگ به چشم نیاید، اما در عرض یک هفته، یک ماه، یا یک سال به مقدار زیادی تبدیل می‌شود.

آیا در سکوت مطلق غذا خوردن باعث چاقی می شود