آیا شوهرم از اینکه با من ازدواج کرده خوشحال است

▪ تحسین ها
او شما را تحسین میکند. به شما نگاه میکند و می بیند که چه کار میکنید. به شما توجه دارد. در زمان های مختلف وقتی به شما خیره شده است نگاهش را دستگیر میکنید. او هیچوقت از نگاه کردن به شما خسته نمی شود. هر تغییری هم که برای ظاهر شما افتاده باشد، او فکر میکند که شما زیبا هستید. او اشکالات و ایرادهایی که شما در خودتان می بینید را نمی بیند. عشق شما او را کور کرده است.
▪ تماس ها
وقتی برای یک هدف کاری مجبور است به مسافرت برود، هر روز به شما زنگ می زند و می گوید که دلتنگتان است. مردی که از زندگی اش راضی باشد وقتی دور از خانه باشد واقعاً دلش برای همسرش تنگ می شود. او می خواهد که با شما باشد و برای برگشتن به خانه بیقرار است. وقتی زنگ می زند حرف های زیبایی به شما می زند که تک تک آنها از صمیم قلبش هستند. او همیشه ۱۰۰٪ به شما وفادار است و شما این را می دانید.
▪ دوستت دارم ها
به شما می گوید که دوستتان دارد. هر روز این را به شما می گوید. و شما هم همین را در جوابش می گویید. این جمله هیچوقت برای شما تکراری نمی شود. او مثل شوهری نیست که همسرش بعد از سال ها از ازدواجشان شکایت میکند که تو حتی یکبار هم به من نگفتی دوستم داری و شوهرش جواب می دهد وقتی ازدواج کردیم بهت گفتم اگه نظرم عوض شده بود مطلعت می کردم. این روش یک شوهر راضی و خوشحال در ازدواجش نیست. او به شما می گوید که دوستتان دارد چون می خواهد هر روز آن را بشنوید و بدانید. او از گفتن این جمله لذت می برد چون عمیقاً آن را حس میکند. و می داند که شنیدن آن برای شما هم مهم است.
▪ کمک کردن ها
او در کارهای خانه به شما کمک میکند. می خواهد کارهای شما را سبک تر کند و حتی وقتی حالتان خوب نیست بیشتر از سهم خود در کارهای خانه کمک میکند. به فرزندانتان هم همین را آموزش می دهد. او درک میکند که بزرگ کردن بچه ها فقط وظیفه شما نیست، وظیفه او هم هست. به عبارت دیگر، او یک عضو فعال در شاد نگه داشتن خانه برای خانواده اش است.
▪ آرامش دادن ها
وقتی گریه میکنید شما را در آغوش می گیرد. وقتی دلشکستگی و ناامیدی ها اشک به چشمانتان سرازیر میکند، همیشه کنارتان است. او نهایت تلاشش را برای درک وضعیت شما میکند. البته همیشه اینکار را عالی انجام نمی دهد ولی برای آرامش دادن به شما در شرایط سخت زندگی تلاش میکند. اگر عاقل باشید، به استقبال تلاش او خواهید رفت.
▪ دردودل کردن ها
او رویاها و ناراحتی هایش را با شما درمیان میگذارد. این کار برای او ساده نیست، همینطور هم برای شما. او می خواهد بداند که آیا می تواند بدون ناراحت شدن شما این حرف ها را با شما درمیان بگذارد و اینکه به اطمینان خاطر می دهید یا نه. وقتی می خواهد حرف های دلش را برای شما مطرح کند و درمورد امیدها و برنامه هایش برای کار با شما حرف بزند، می داند که گوش می دهید و برایتان مهم است. او می داند که شما مشوق اصلی او در زندگی هستید. همچنین می داند که عشقش برای شما به اندازه کافی عمیق هست که درکش کنید و بخواهید ناامیدی هایش را بدانید. مردی که از زندگی زناشویی اش راضی باشد، با اعتماد و اطمینان این کار را خواهد کرد.
شوهرهایی که این مقاله را می خوانند هم یادداشت برداری کنند. اگر تا امروز این کارها را انجام نمی داده اید، الان وقتش است که دست به کار شوید و به همسرتان در زندگی اولویت دهید. هیچوقت برای آوردن شادی و رضایت به زندگی زناشویی دیر نیست. خانم هایی که این مقاله را می خوانند، از همه کارهای خوبی که شوهرتان برایتان انجام می دهد قدردانی کنید. اگر میخواهید ازجمله زوج های موفق و خوشبخت باشید، او هم باید اولویت اول زندگی شما باشد تا به دنیا ثابت کنید که ازدواج به معنی خوشبختی است، حتی وقتی شرایط زندگی سخت می شود.

آیا شوهرم از اینکه با من ازدواج کرده خوشحال است