▪ او همه تلاشش را میکند تا روز بد شما را تبدیل به یکی از بهترین روزها کند.
▪ او حتی کوچک ترین کارهایی را که شما انجام داده اید و حرف هایی را که زده اید هم به یاد دارد.
▪ او دوست دارد که از تمام جزییات زندگی شما سر در بیاورد، حتی چیزهایی که اهمیت زیادی هم ندارند.
▪ او مدام با شما در تماس است.
▪ هنگام تصمیم گیری، شما و موقعیت تان را نیز در نظر می گیرد.
▪ آهنگ مورد علاقه اش را با شما به اشتراک میگذارد.
▪ شما بیش از هر فرد دیگری برای او اهمیت دارید.
▪ او از شما سوال می پرسد تا بهتر شما را بشناسد.
▪ دوست دارد که دستان شما را در دست هایش بگیرد.
▪ با شما مانند یک پرنس رفتار میکند.
▪ از اینکه مراقب شما باشد، لذت می برد.
▪ زمانی که به کمک احتیاج دارید، او حاضر است.
▪ مناسبت ها را به یاد دارد.
▪ با به آغوش کشیدن شما آرام می شود.
▪ مجبور نیستید کنار او نقش بازی کنید.
▪ تلاش میکند تا شما را برای خانواده و دوستانش عزیز کند.
▪ او شما را در آینده اش می بیند.
▪ برای شما زمان میگذارد.
▪ به نظرات شما احترام میگذارد.
▪ وقتی جواب پیغام هایش را نمی دهید، ناراحت می شود.
▪ نسبت به شما حس حسادت دارد.
▪ نمی تواند دوری از شما را تاب بیاورد.
▪ به شما می گوید که چرا برایش عزیزید یا اینکه چه رفتارهایی از شما او را شاد میکند.
▪ می توانید از چشم هایش آنچه را که به زبان نمی آورد، بخوانید.
▪ شما اولین نفر در صبح و آخرین نفر در شب هستید که با شما صحبت میکند.
▪ در زمان هایی که احتیاج است، از شما معذرت خواهی میکند.
▪ حامی شماست و هر کاری برای حمایت شما انجام می دهد.
▪ در انتخاب هایش همیشه اولویت با شماست.
▪ وقتی با شماست، خوشحال است.
▪ دنیای او در شما خلاصه می شود و از اینکه عاشق شماست، بی نهایت خوشحال است.

آیا شوهرم دوستم دارد چطور مطمئن باشم