در زیر به خصوصیاتی که باعث می‌شود بگوییم مردی یک مرد واقعی است اشاره می‌کنیم.

▪ مرد واقعی پشتکار دارد. هیچوقت تا پیروزی دست از کاری نمی‌کشد. همان مردی است که تا نفس آخر ایستادگی می‌کند.
▪ مرد واقعی می‌تواند از خودش و خانواده‌اش دفاع کند.
▪ مرد واقعی در بهترین فرم و اندام است. قوی و ورزشکاری است و برای جنس مخالف بسیار جذاب.
▪ مرد واقعی شجاع است. نه اینکه ترسی ندارد، نه. ترس دارد ولی آن را پذیرفته است و در هر موقعیتی با آن روبه‌رو می‌شود.
▪ مرد واقعی می‌تواند سرگرم‌کننده باشد. شوخ‌طبع است و همیشه آدم‌های زیادی را با بذله‌گویی‌هایش دور خود جمع می‌کند.
▪ مرد واقعی داستان های زیادی برای تعریف کردن دارد. او زندگی بسیار متفاوت داشته است و دارد. اشتباهاتی مرتکب شده اما توانایی این را دارد که اشتباهاتش را به شوخی تعریف کند. ماجراجویی‌هایی داشته است که هر کسی دوست دارد درمورد آن بشنود.
▪ مرد واقعی می‌تواند به خودش بخندد. این یکی از لازمه‌های مرد واقعی است.شما هیچوقت نمی‌توانید مرد واقعی را مسخره کنید، چون خودش هم به ما ملحق خواهد شد.هیچکس نمی‌تواند بهتر از خودش، خودش را مسخره کند.
▪ مرد واقعی متواضع است. بخشی از این بخاطر توانایی او برای خندیدن به خودش می‌آید.به هر پیروزی که دست پیدا کند، هیچوقت از خودش درنمی‌آید و اگر هم این اتفاق بیفتدمی‌تواند دوباره مثل قبل خاکی شود.
▪ مرد واقعی تحصیل‌کرده است. پیش نیاز آن مدرک تحصیلی نیست، بلکه عطش یادگیری است.او دوست دارد یاد بگیرد و این کار را می‌کند. این به او کمک می‌کند بتواند با افراد از هر وضعیتو موقعیت اجتماعی و اقتصادی ارتباط برقرار کند. خیلی راحت و هوشمندانه می‌تواند با تاجرانبزرگ و مبلغین مذهبی رابطه داشته باشد.
▪ مرد واقعی، مرد مردهاست. مردی است که دوست نداشتن او بسیار سخت است.سرسخت و اکثر اوقات ساکت است اما می‌تواند هر لحظه زیر خنده زده و لطیفه‌ای تعریف کند.
▪ مرد واقعی ارزش هر کلمه را می‌شناسد، فقط به این دلیل حرف نمی‌زند که صدای خود را بشنود. کلمات خود را به دقت انتخاب می‌کند. به قدرت آنها احترام می‌گذارد. چه در نوشتن و چه حرف زدن، فقط وقتی حرف نمی‌زند که دیگران حرف‌هایش را بشنوند، زمانی حرف می‌زند که چیز باارزشی برای گفتن داشته باشد.
▪ مرد واقعی هدف دارد. این مشخص‌ترین خصوصیت اوست. در عین اینکه همه آدمهادر زندگی خود سرگردان‌اند تا خودشان را پیدا کنند، مرد واقعی سرگرم ساختن خودش است.هر روز برای نزدیک‌تر کردن خودش به هدفش، کاری انجام می‌دهد.
مردان خانواده دوست چه خصوصیاتی دارد؟
▪ مرد واقعی پرتلاش و سخت‌کوش است. او می داند که بدون تلاش و کار سختهیچ کاری به انجام نمی‌رسد.
▪ مرد واقعی یک جنگنده است. می‌داند که بعضی چیزها تحت کنترل او نیستند اما برایکنترل چیزهایی که در اختیار اوست هر کاری می‌کند. اما نگران بقیه چیزهایی که کنترلیروی آنها ندارد نیست. نگران فردا نیست، برای ساختن امروز خود سخت در تلاش است.
▪ مرد واقعی شروع‌کننده دعوا نیست اما اگر در دعوایی گرفتار شود، به آن خاتمه می‌دهد.قلدر نیست. از آندسته آدم‌هایی نیست که دنبال دعوا می‌گردند تا زورآزمایی کنند. اما اگرمنطقی‌ترین کاری که باید انجام دهد، دعوا کردن باشد، این کار را خواهد کرد. او برای خراب کردندعوا نمی‌کند، بلکه برای دفاع کردن از خود این کار را می‌کند.
▪ مرد واقعی خوش‌استیل و خوش‌تیپ است. به ظاهر خود می‌بالد و مردم هم برای آنبه او احترام می‌گذارند. او می‌داند چطور باید مثل یک مرد لباس بپوشد.
▪ مرد واقعی می‌داند کیست، ارزش‌هایش بر زندگی او حکومت می‌کنند. هیچوقت ازارزش‌های خود سرپیچی نمی‌کند و تا لحظه آخر برای آنها می‌ایستد. حتی اگر در ایستادگیبرای ارزش‌هایش تنها باشد، تا آخرین توان خود می‌جنگد.
رفتار مردان خانواده دوست با خانم ها
▪ مرد واقعی می‌داند با خانم‌ها چطور باید رفتار کند. او به زن‌ها احترام می‌گذاردو در هر موقعیتی به همسر خود کمک می‌کند. به او کمک می‌کند به آرزوهایش برسد.
▪ مرد واقعی برای خوشنود کردن همه آدم‌ها خود را به زحمت نمی‌اندازد چون می‌دانداین کار غیرممکن است. هیچوقت نمی‌گذارد زنی زندگی او را اداره کند. او مرد خودش است.بااینکه زمینی که زنش روی آن راه رفته را می‌بوسد اما می‌داند چطور نباید اجازه دهد اواز حد خود تجاوز کند. هیجوقت نمی‌تواند با یک زن حسود یا کنترل‌کننده در ارتباط باشد.
▪ مرد واقعی مرد ارزش‌هاست. انیشتین می‌گوید سعی نکنید مرد موفقیت‌ها باشید،سعی کنید مرد ارزش‌ها باشید. انیشتین می‌دانست که اگر برای دیگران ارزشمند باشید،درواقع به موفقیت رسیده‌اید. مرد واقعی مرد ارزش و ارزش‌هاست. او با بودن کنار دیگرانبه بهبود زندگی آنها کمک می‌کند.

آیا شوهرم مرد خانواده دوستی است