آیا صبح زود بیدار شدن برای شما سخت است چاره چیست

▪ تلفن همراه خاموش
قبل از به رختخواب رفتن، تلفن همراهتان را خاموش کنید (خودتون دلیلش رو می دونید.). موبایل، تبلت، لپ تاپ یا هر وسیله مشابهی شامل این قانون می شوند. نور آبی صفحات الکترونیکی دشمن خواب آسوده شماست.
▪ آب بنوشید
یک لیوان کوچک آب بنوشید. این کار به آرامش بیشتر شما کمک خواهد کرد. برخی عادت کرده اند بالای سر خود یک لیوان آب می گذارند، این کار موجب افزایش حس اطمینان و آرامش می شود.
▪ کتاب بخوانید
قبل از خوابیدن کتاب بخوانید (آنلاین نه.). کتاب خواندن به مرور سبب خسته شدن چشم ها می شود. البته اگر از آند عده هستید که کتاب در دست به خواب می روند، ممکن است کتاب را له و لورده کنید.
▪ پتوی مناسب
پتویی انتخاب کنید که شما را گرم نگه دارد. مناسب ترین درجه حرارت برای خوابیدن بین ۱۶ تا ۲۱ درجه سانتیگراد است.
▪ ساعت دوربرد
ساعتی را که برای زنگ زدن کوک کرده اید از دسترس دور بگذارید تا امکان قطع کردنش را قبل از بیدار شدن کامل نداشته باشید.
▪ انگیزه سازی برای بیدار شدن
برای مهمترین کارهای روز بعد خود برنامه ریزی کنید تا انگیزه برای بیدار شدن و انجام آن ها داشته باشید.
پانوشت ویراستار: در دوران مدرسه، روز هایی که زنگ ورزش داشتیم، همیشه راحت تر از خواب بیدار می شدم و حتی یک بار خواب نماندم.
▪ صبحانه وسوسه برانگیز
در ذهنتان تهیه و تدارک یک صبحانه هیجان انگیز را ببینید تا به عشق خوردنش از خواب بلند شوید.
▪ چراغ ها خاموش.
در تاریکی مطلق بخوابید چرا که هورمون خواب یعنی ملاتونین فقط در تاریکی ترشح می شود.

آیا صبح زود بیدار شدن برای شما سخت است چاره چیست