آیا فعالیت بدنی سنگین جای ورزش را برای سلامتی می گیرد

ورزش باید در فضا و موقعیت مناسب انجام شود، تمام تمرکز فرد بایستی به فعالیت ورزشی معطوف باشد تا تغییرات هورمونی اتفاق افتاده و سلامتی حاصل گردد
اهمیت ورزش برای افراد پنهان نیست، اما نباید فعالیت فیزیکی را با ورزش یکسان شمرد. فعالیت فیزیکی شامل هرنوع انقباض عضلانی و حرکت مفاصل است که برای انجام کارهای روزمره به آن نیازمندیم.
اگر حداکثر ۳۰ دقیقه ورزش روزانه با شدت متوسط انجام دهید خستگی تا حداکثر نیم ساعت بایستی برطرف شود. در صورتی که خستگی حاصل از فعالیت ورزشی بیش از مدت زمان مذکور ادامه یابد، نشان دهنده شدت بالای فعالیت می باشد.

بسیاری از افرادی که فعالیت فیزیکی بالایی دارند، آن را جایگزینی برای ورزش تصور میکنند؛ در حالی که ورزش حرکات ریتمیک و تکرار شونده برای رسیدن به هدف سلامتی است.

همه افراد بعد از کار خسته می شوند و خستگی بعد از ورزش نیز قابل تعریف است، با این تفاوت که بعد از ورزش احساس نشاط داریم.
شدت فعالیت ورزشی نیز باید قابل توجه باشد. بسیاری از افراد تصور میکنند منظور از ورزش، فعالیتی با شدت بالا و زمان طولانی است.

آیا فعالیت بدنی سنگین جای ورزش را برای سلامتی می گیرد