آیا میوه خشک مانند میوه های تازه قند و ویتامین کافی دارد

کالرى و شکر موجود در میوه خشک بیشتر از میوه تازه نمى باشد.و همچنین مقدار ویتامینهاى موجود در آن با میوه تازه تفاوتى ندارد، هرچند، ویتامین C مستثنا میباشد. با خشک شدن میوه، ویتامین C موجود در آن هم کم میشود.
میوه خشک ، حاوى قند طبیعى میباشد. قیسى، کشمش، و انبه خشک، سرشار از کربوهیدرات، و انرژى و همچنین حاوى فیبر، آهن، پتاسیم، ویتامین و مواد معدنى هستند.
بعد از یک ورزش سنگین، خوردن میوه خشک، میتواند انرژى از دست رفته را جبران کند. هرچند خوردن آن قبل از ورزش هم ، انرژى لازم را فراهم میکند. میوه خشک، خاصیت سیر کنندگى دارد که نمیتوان آن را با چیز دیگرى جایگزین کرد.
میوه خشک، همچنین، تاثیر مثبت بر روى جریان خون و کارکرد دستگاه گوارش دارد.

آیا میوه خشک مانند میوه های تازه قند و ویتامین کافی دارد