آیا همکار شما مرتبا در محیط کار موجب آزار و اذیت شما می شود

شاید این باور عمومی وجود داشته باشد که در همه محیط های کاری، افراد زیرآب زنی وجود دارند که باید چهارچشمی مراقبشان بود. این باور کلیشه ای نباید به بدبینی ما نسبت به همکاران مان منجر شود؛ بنابراین ابتدا لازم است از خودتان بپرسید که تصور شما درباره زیر آب زنی همکارتان ناشی از بدبینی نسبت به اوست یا واقعا همکارتان نیت بدی دارد و درصدد آسیب رساندن به اعتبار شماست.
دلیل زیرآب زنی همکارتان را کشف کنید
بررسی کنید که دلیل زیرآب زنی همکارتان چیست؛ سپس بر اساس دلیل اصلی اقدام کنید؛ برای مثال، بسیاری از افراد زیرآب زن از فقدان اعتماد به نفس رنج می برند؛ بنابراین زیرآب زدن، واکنش منفعلانه ای در پاسخ به فقدان اعتماد به نفس در محیط کار است.
روابط کاری خود با مافوق ها را تقویت کنید
شاید برخورد کاملا مستقیم شما با فرد زیرآب زن تبعات خاصی برایتان داشته باشد، اما اگر بتوانید روابط خود را با افراد صاحب نظر که نظرشان درباره شما حائز اهمیت است، تقویت کنید اعتبار شما به سادگی با زیر آب زدن های همکارتان خدشه دار نخواهد شد.
روابط کاری و شخصی خود را با همکار زیرآب زن کنترل کنید
مسائل شخصی یا موارد کاری خود را برای همکار زیرآب زن بازگو نکنید و روابط کنترل شده با وی داشته باشید. اگر شما در محیط کار دچار اشتباهی شده اید، اشتباه خود را بپذیرید و از پذیرفتن آن طفره نروید. البته لازم نیست اشتباهات یا خطاهای سهوی خود را برای همکاران زیرآب زن تعریف کنید.
هرگز مقابله به مثل نکنید
گاهی شاید همکار زیرآب زن عرصه را برای شما تنگ کرده باشد و این فکر را در سر پرورانده باشید که بهتر است شما هم مانند خودش رفتار کنید و زیرآبش را بزنید. اما این کار در آمدن از چاله و افتادن به چاه است. هرگز کار همکارتان را تکرار نکنید؛ مطمئن باشید این کار فقط مشکل را پیچیده تر و طولانی تر خواهد کرد.

آیا همکار شما مرتبا در محیط کار موجب آزار و اذیت شما می شود