آیا واقعا دست زدن به ماهی قرمز عید خطرناک است و چرا

نگهداری ماهی‌های قرمز در تنگ موجب از بین رفتن سریع آنها می‌شود، این ماهی‌ها باید در یک محیط ثابت و در دمای ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شوند بنابراین در دمای متغیر اتاق امکان نگهداری آنها به مدت طولانی وجود ندارد.
به ویژه کودکان باید از دست زدن به ماهی‌های قرمز خودداری کنند، دست زدن به ماهی‌ها ممکن است موجب ایجاد خراش در پوست آنها شده و آلودگی‌های قارچی به افرادی که سیستم دفاعی ضعیفی دارند، سرایت کند.
خراش ایجاد شده در بدن ماهی نیز موجب سرایت آلودگی‌های احتمالی به ماهی نیز می‌شود که پس از رهاسازی آنها در محیط‌های طبیعی همچون تالاب‌ها، سایر ماهی‌ها و آبزیان را آلوده کند.
▪ ایجاد مشکلات گوارشی از دیگر بیماری‌های احتمالی بر اثر تماس با ماهی‌های قرمز است، از خریداری ماهی‌های قرمز خودداری کنند و در صورت خرید آنها هیچ‌گاه به آنها دست نزنند همچنین پس از ایام نوروز آنها را در محیط‌های طبیعی همچون رودخانه‌ها و سدها رهاسازی نکنند.

آیا واقعا دست زدن به ماهی قرمز عید خطرناک است و چرا