آیا وزن من استاندارد است یا باید لاغرتر شوم

گاهی توقف وزن یعنی بدن تان با وزن فعلی متناسب است و نیازی نیست که تلاش بیشتری کنید. در اینجا چند نشانه که با دیدن آنها متوجه می شوید به محدوده وزن سالم رسیده اید، معرفی شده است.

توقف وزن علیرغم رعایت قوانین کاھش وزن
شاید وزنی که مد نظر شماست، وزن سالم برای این سن شما نباشد و نباید وزن خود را از نقطه ای به بعد، کمتر کنید تا بدن شما سالمتر بوده و انرژی کافی برای فعالیت داشته باشد.
مشکلات مرتبط با وزن، شما را تھدید نمیکند
وزن، تنھا معیار سلامتی نیست. اندازه محیط دور کمر ھم مھم است. انقدر که اندازه دور کمر، می تواند نشانه سلامتی یا عدم سلامتی باشد، وزن اھمیت ندارد. ھمچنین، میزان کلسترول خون، فشارخون و قند خون، از معیارھای مھم تخمین میزان سلامتی ھستند و فردی که وزن طبیعی یا حتی وزن بالایی دارد، لزوما دارای کلسترول، فشار و قند خون طبیعی یا غیرطبیعی نیست.
از نظر جسمی سالم ھستید
اگر احساس خوبی از نظر سلامتی دارید، انرژی کافی برای فعالیت، کار و ورزش دارید و دچار خستگی زودرس و کسالت نمی شوید، اینھا شاخصھایی ھستند که بیش از عدد ترازو، حاکی از سلامتی شما ھستند.
به وزن ھدف خود خیلی نزدیک ھستید
اگر برای عضله سازی ورزش های استقامتی را انجام می دهید، ھمین عضله باعث می شود که وزن شما به نظرتان زیاد برسد زیرا وزن عضله از وزن چربی بیشتر است. بنابراین، در حالی که بدن شما سالم است و چربیھای اضافی را آب کرده اید، اما وزنتان آنطور که انتظار داشته اید، پایین نرفته است. در اینصورت اصلا نباید ناراضی و نگران باشید.
شادی زندگی را قربانی وزن نکنید
وزن کم کردن تا حدی که به وزن سالم برسیم خوب است اما اگر به جایی رسیدید که کاھش وزن برای شما شکل وسواسی به خود گرفت و از توجه به داشته ھا و شادی ھای زندگی محروم ماندید، یعنی دارید در مسیر اشتباه قدم برمیدارید. کاھش شدید انرژی و غذای دریافتی بدن را وارد فاز ذخیره تمام ذرات چربی در بدن میکند و ھر قدر ھم که تلاش کنید، بدن شما به مخالفت با شما پرداخته و دیگر نمیگذارد وزن خود را کم کنید.

آیا وزن من استاندارد است یا باید لاغرتر شوم