آیا وقتی سگ خانگی صورت شما را لیس می زند مریض نمی شوید

به ۳ دلیل این کار در نهایت به ضرر سلامت شما تمام می‌شود:

▪کریپتوسپوریدیوم: این انگل دستگاه گوارش مسبب بروز اسهال است که یکی از راه‌های آلوده شدن به آن آب دهان سگ است.
▪کرم نواری: همین یک کلمه کافی است تا اگر سگتان چنین عادتی دارد فورا آن را از سرش بیاندازید. در اثر مواجهه سگ با حیوانی مرده انگل این کرم وارد بدنش می‌شود و با لیسیدن شما به راحتی آن را منتقل می‌کند.
▪مسمومیت غذایی: در صورتی که سگ شما با حیوان مرده‌ای تماس داشته باشد باکتری‌های سالمونلا از بدن آن لاشه وارد بدن سگ می‌شوند. وقتی شما چیزی را که حیوان لیسیده به دهان بگذارید یا اجازه دهید حیوان صورتتان را بلیسد به این باکتری آلوده شده و دچار مسمومیت خواهید شد.

آیا وقتی سگ خانگی صورت شما را لیس می زند مریض نمی شوید