آیا گرفتن ناخن در شب مکروه است یا نه

برخی اعلام نموده اند در گذشته بعلت تاریکی (عدم وجود نور در شب) و جراحت احتمالی ناخن ها را روز می گرفتند.

گرفتن ناخن است به هر صورتی که باشد، البته بهتر است در روز جمعه باشد . در نتیجه در هر وقت از شب یا روز باشد جایز است، و بنا بر جست و جویی که صورت گرفت، روایتی مبنی بر کراهت گرفتن ناخن در شب یافت نشد.
گرفتن ناخن در شب مکروه نیست اما در کیفیت ناخن گرفتن دستورالعمل های مختلفی رسیده است که به نمونه ای از آن اشاره می شود:
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هنگام ناخن گرفتن از مسبّحه (سبّابه یا انگشت شهادت) دست راست (که شریفترین انگشت است) شروع می‏ کرد و به شست (انگشت بزرگ) راست پایان می ‏داد، یعنی از سبّابه تا انگشت کوچک راست و سپس از انگشت کوچک چپ تا شست راست.
پی نوشت:
مفاتیح ‏الجنان ص ۳۷.
علم‏ اخلاق‏ اسلامی ج ۴، ص ۴۰۰
الکافی (ط – الإسلامیه)، ج ۶، ص۴۹۲

آیا گرفتن ناخن در شب مکروه است یا نه