اتفاقات مهم برای سلامتی بدن هنگام زود خوابیدن و خواب موقع

تنظیم صحیح خواب، باعث می شود که مواد مغذی بیشتر جذب بدن گردند و همچنین مواد زائد به درستی از بدن دفع شوند.

ساعت ۹ الی ۱۱ شب زمانی است برای از بین بردن مواد سمی و غیرضروری.
این عملیات توسط آنتی‌اکسیدان‌ها انجام می‌گردد. در این ساعات بهتر است بدن درحال آرامش باشد. در غیر این صورت بر سلامتی خود اثر منفی گذاشته‌اید.
ساعت ۱۱ تا ۱ نیمه شب عملیات از بین بردن مواد سمی در کبد ادامه دارد که باید در خواب عمیق باشید.
ساعت ۱ تا ۳ نیمه شب عملیات سم‌زدایی در کیسه صفرا در طی یک خواب عمیق به طور مناسب انجام می‌گردد.
ساعت ۳ تا ۵ صبح عملیات سم‌زدایی در ریه‌ها اتفاق می‌افتد. برخی مواقع دیده می‌شود که افراد در این دوران سرفه شدید یا عطسه می‌کنند.
ساعت ۵ تا ۷ صبح این عملیات در روده بزرگ صورت می‌گیرد، لذا می‌توانید آن را دفع کنید.
ساعت ۷ تا ۹ صبح جذب مواد مغذی صورت می‌گیرد پس بهتر است صبحانه میل نمایید. افرادی که بیمار می‌باشند، بهتر است صبحانه را در ساعت شش و نیم میل نمایند.
کسانی که می‌خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهتر است ساعت صرف صبحانه برای آنها در ساعت هفت و نیم باشد.
کسانی که اصلا صبحانه نمی‌خورند بهتر است عادت خود را تغییر داده و در ساعت ۹ یا ۱۰ صبح صبحانه میل نمایند.
دیر خوابیدن و دیر بلند شدن از خواب باعث می‌گردد، مواد سمی از بدن دفع نگردند.
از نیمه‌های شب تا ۴ صبح مغز استخوان‌ها عملیات خونسازی را انجام می‌دهند.
بسیاری از افراد در ایام تعطیل تا دیروقت بیدار می‌مانند و بعد از اتمام تعطیلات با خستگی بیشتر به سرکار می‌روند.
چرا که اعمال بدن‌شان دچار سردرگمی شده و نمی‌داند چه باید انجام دهد.
پس همیشه زود بخوابید و خواب آرامی داشته باشید.

اتفاقات مهم برای سلامتی بدن هنگام زود خوابیدن و خواب موقع