اسپری ایپراتروپیوم عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
موارد مصرف ایپراتروپیوم بروماید
ایپراتروپیوم برای درمان انسداد برگشت پذیرراه های هوایی بویژه درمان برونشیت مزمن و همچنین درمان التهاب غیر آلرژیک غشاء مخاطی بینی همراه با آبریزش بکار می رود.
مکانیسم اثر ایپراتروپیوم بروماید
این دارو با مهار گیرنده های موسکارینی باعث گشادی برونش می شود.
فارماکوکینتیک ایپراتروپیوم بروماید
ایپراتروپیوم جذب سیستمیک اندکی از طریق ششها و دستگاه گوارش دارد. اثر دارو پس از ۱۵-۵ دقیقه شروع و طی ۹۰ دقیقه (۲-۱ ساعت) به اوج خود می رسد. مدت اثر دارو معمولاً ۴-۳ ساعت (در برخی از بیماران ۸-۳ ساعت) است. راه اصلی دفع ایپراتروپیوم از طریق مدفوع است و تا ۹۰ درصد از داروی استنشاق شده، خورده شده و بدون تغییر دفع می گردد. بخش جذب شده دارو از راه ادراردفع می شود.

عوارض جانبی ایپراتروپیوم بروماید
گهگاه خشکی دهان و بندرت احتباس ادرار و یبوست ممکن است مشاهده شود.

تداخلات دارویی ایپراتروپیوم بروماید
مصرف همزمان ایپرتراپیوم با فراورده های حاوی عوامل آنتی کولینرژیک ممکن است منجر به بروز اثرات اضافی شود.
هشدار ها ایپراتروپیوم بروماید
▪ در صورت وجود گلوکوم با زاویه بسته به دلیل احتمال بروز حمله حاد در صورت پاشیده شدن ایپراتروپیوم به طور مستقیم به داخل چشم، و یا ابتلای بیمار به هیپرتروفی پروستات، این دارو با احتیاط مصرف شود.
توصیه های دارویی ایپراتروپیوم بروماید
▪ از تماس دارو با چشم ها اجتناب شود و در صورت لزوم به هنگام استنشاق آئروسل، چشم ها بسته شود. در صورت تماس اتفاقی با چشم ها ممکن است باعث تحریک یا تیرگی دید شود. در این صورت چشم ها باید با آب سرد شسته شوند.
▪ در صورت استفاده مستمر روزانه، دارو باید در فواصل معین زمانی مصرف شود.
▪ در صورت عدم بهبودی و یا بدتر شدن علائم طی ۳۰ دقیقه پس از استفاده دارو، فوراً به پزشک اطلاع داده شود.

اسپری ایپراتروپیوم عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی