اسپری بینی کرومولین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف کرومولین سدیم
کرومولین برای پیشگیری از آسم، حساسیت غذایی و اسپاسم نایژه ای ناشی از حساسیت مصرف می شود.
مکانیسم اثر کرومولین سدیم
به نظر میرسد که دارو با دخالت در انتقال کلسیم از غشای ماستوسیت ها و جلوگیری از عمل دگرانوله شدن وابسته به کلسیم، مانع از آزاد شدن هیستامین، لوکوترین ها و سایر موادی که موجب بروز واکنش های حساسیت مفرط می شوند، می گردد. کرومولین ممکن است مانع از فعال شدن سایر سلول های التهابی از قبیل ائوزینوفیل ها شود.
فارماکوکینتیک کرومولین سدیم
تقریباً ۱۰-۸ درصد کرومولین استنشاق شده جذب سستمیک می شود. هنگامی که به منظور درمان نگهدارنده به طور استنشاقی مصرف می شود، بهبودی علائم و عملکرد ریه معمولاً طی چهار هفته پس از شروع درمان ظاهر می شود. نیمه عمر دارو حدود ۸۰ دقیقه است و ۵۰ درصد آن از طریق کلیه و بقیه از راه صفرا و بدون تغییر دفع می شود.

عوارض جانبی کرومولین سدیم
سرفه، اسپاسم گذاری نایژه و تحریک گلو ناشی از استنشاق دارو گزارش شده است.

هشدار ها کرومولین سدیم
▪ در موارد عیب شدید کار کبد یا کلیه باید با احتیاط تجویز شود.
▪ در صورت بروز پنومونی ائوزینوفیلیک در طول مصرف دارو، درمان باید قطع گردد.
توصیه های دارویی کرومولین سدیم
▪ این دارو تنها برای پیشگیری است و طی حملات آسم یا اسپاسم نایژه نباید مصرف گردد، زیرا ممکن است موجب تحریک و تشدید بیماری گردد.
▪ کپسول دارو از راه خوراکی بی اثر است.
▪ مصرف همزمان کورتیکوستروئیدها در طول درمان با این دارو، بدون توصیه پزشک نباید قطع شود.

اسپری بینی کرومولین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی