اشتباهاتی که درباره رشد ناخن ها وجود دارد

▪افرادی که در طول روز فعالیت زیادی با انگشتانشان انجام می هند نه تنها سرعت رشد ناخن هایشان بیشتر نیست بلکه کار زیاد با دست ممکن است موجب شکستن ناخن ها شود.
▪باور غلط دیگر این است که ثابت شده است که کمبود پروتئین سرعت رشد ناخن را کم میکند ولی رژیم پر از پروتئین سرعت رشد ناخن را افزایش نمی دهد. محققان هیچ ارتباطی بین سیر و افزایش رشد ناخن پیدا نکرده اند ولی سیر به دلیل سلنیم ممکن است از شکنندگی ناخن ها جلوگیری کند.
▪استفاده از کرم مرطوب کننده مناسب به خصوص در فصل پاییز و زمستان که هوا خشک می شود مانع شکستن ناخن ها را می شود.
▪خوردن مکمل های بیوتن دار ناخن ها را محکم کرده و از شکستن آنها جلوگیری میکند ولی سرعت رشد آن را افزایش نمی دهد. ▪مکمل های پوست و ناخن همه دارای بیوتن، کلسیم و نوعی سیلیکون هستند. عوارض مصرف زیاد بیوتن مشخص نیست و احتمال اینکه فردی مقدار زیادی بیوتن دریافت کند کم است. اگر مکمل بیوتن مصرف میکنید حتما به دز مصرفی توجه کرده و بدون نظر پزشک بیشتر از دز مجاز مصرف نکنید.

اشتباهاتی که درباره رشد ناخن ها وجود دارد