اصطلاح عصب کِشی یا عصب کُشی دندان کدام درست است و چرا

مردم معمولا درمان ریشه دندان را با نام عصب کِشی یا عصب کُشی می شناسند در صورتی که دکتر اثنی عشری می گوید هر دوی این اصطلاحات اشتباه و لفظ صحیح آن درمان ریشه است.

در میان این دو مورد هم واژه عصب کِشی کمی بهتر به نظر می رسد، زیرا طی این درمان، عروق اعصاب را قطع میکنند.

درد شدید، مشخص ترین علامتی است که نشان می دهد مشکل به پالپ دندان رسیده و در بسیاری از موارد هم این دردها هنگام شب بروز میکند.این بخش دندان از عروق اعصاب و بافت همبندی تشکیل شده که قسمتی از آن هم عصب است.بنابراین هنگام درمان ریشه دندان این طور نیست که فقط عصب دندان خارج شود و به اجزای دیگر کاری نداشته باشیم.

اصطلاح عصب کِشی یا عصب کُشی دندان کدام درست است و چرا