اصلاح صورت در جهت رشد مو یا بر خلاف آن

در این خصوص همیشه گفته می شود که در جهت موی صورت ریش خود را بتراشید. زمانی که در خلاف جهت مو صورت خود را اصلاح میکنید (چپه تراش)، تیغ به سرعت روی پوست شما حرکت میکند و موها را به تندی و خشونت از صورت بیرون می کشد و این احتمال دارد که باعث بریدگی، سوزش و رشد موهای اضافی و چند تایی بشود.
البته برخی اعتقاد دارند که تراشیدن موی صورت در خلاف جهت رشد مو، باعث اصلاح صورت بهتر و سه تیغه می شود؛ در اینجا برای اینکه از هردو حاات بهره ببرید، پیشنهاد می کنیم که ابتدا در جهت رشد مو اصلاح کنید، سپس دوباره کف ریش بزنید و به آرامی، با فشار اندک و ضربات کوتاه در خلاف جهت مو صورت خود را اصلاح کنید.
در این صورت هم صورتی کاملا صاف و سه تیغه خواهید داشت و هم از سوزش و اذیت پوست در امان می مانید.

اصلاح صورت در جهت رشد مو یا بر خلاف آن