افرادی که هیچ وقت در زندگی به موفقیت واقعی نخواهند رسید

رویاپردازها. این گروه میتوانند پیروان زیادی گرد خود جمع کنند اما حرکتی انحام نخواهد شد. اگر شما عملا اقدامی انجام ندهید و به سوی هدف حرکت نکنید هرگز نمی توانید به آنچه میخواهید برسد. رویا پردازها ایده های زیادی در سر دارند و میتوانند اشتیاق به آینده را در دیگران بوجود آورند اما در عمل اقدامی از آنها مشاهده نمی شود.
نظاره گرها. اینها دست روی دست می گذارند و فعالیت های دیگران را مشاهده میکنند. آنها نه نظر می دهند، نه مشارکت میکنند و نه هرگز اقدامی انجام می دهند. در واقع آنها همواره در انتظار فراهم شدن شرایط ایده آل هستند اما از آنجا که هیچگاه همه شرایط برای اقدام فراهم نمی شود آنها حرکتی نمیکنند. انتظار برای فراهم شدن تمامی شرایط و سپس حرکت، اشتباه است.
بدبین ها. از نظر این گروه، بهتر است اقدامی انجام ندهیم تا اینکه تلاش کنیم و به موفقیت نرسیم. از خود بپرسید در صورت تلاش و ناکامی، بدترین اتفاق که می تواند رخ دهد چیست؟ پاسخ در اغلب موارد به آن اندازه که تصور میکنید هولناک نیست. بنابراین حرکت کنید. در اغلب موارد همین هراس سبب می شود فرد تا آخر عمر هیچ تلاشی برای رسیدن به آرزوهای خود نکند.
قضاوت کننده ها. این گروه چون دیگران را قضاوت میکنند از اینکه از سوی آنها قضاوت شوند نگرانند بنابراین حرکتی نمیکنند. به یاد داشته باشید که گاه بدترین دشمن ما خودمان هستیم. دنبال کردن یک هدف موجب احترام دیگران به ما می شود. همه می دانند کسی که تلاش کرد از کسی که دست روی دست گذاشت قابل احترام تر است.
اگر جزء یکی از این گروه ها هستید … دنیا به پایان نرسیده است. شما می توانید دیدگاه خود را اصلاح کنید و در مسیر علاقمندی های تان شروع به حرکت کنید. شما مادرزاد جزء یکی از این گروه های نبوده اید پس می توانید تغییر کنید.

افرادی که هیچ وقت در زندگی به موفقیت واقعی نخواهند رسید