افسردگی علت مهم بیماری های خطرناک جسمی

برای انجام این تحقیق ۲۲ هزار نفر در سنین و موقعیت های اجتماعی مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد افسردگی یکی از مهمترین دلایل بروز بیماری پارکینسون است. طبق آخرین آمارگیری انجام شده در آمریکا، از هر ۵۰۰ نفر یک نفر مبتلا به بیماری پارکینسون می باشد.
براساس این گزارش، افسردگی یکی از مهمترین عوامل بروز سرطان و سکته مغزی نیز محسوب می شود.
افسردگی یکی از مهمترین عوامل بروز سرطان و سکته مغزی نیز محسوب می شود.
مطالعات اخیر محققان تایوانی نشان می دهد که افسردگی، احتمال بروز بیماری پارکینسون را افزایش می دهد.

افسردگی علت مهم بیماری های خطرناک جسمی