الگزیر بلادونا پی بی عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
این دارو به صورت کمکی درمان درمان زخم معده، سندرم روده تحریک پذیر و درمان کمکی در آنتروکولیت باکتریایی به کار می رود.
▪ مکانیسم اثر
آتروپین، هیوسیامین و هیوسین ( آلکالوئیدهای بلادونا ) دارای اثر ضد موسکارینی هستند و فنوباربیتال اثر تسکینی بر روی CNS دارد.
▪فارماکوکینتیک
متابولیسم دارو کبدی است. دفع دارو عمدتاً از راه کبد صورت می گیرد. طول مدت اثر دارو حدود ۶-۴ ساعت می باشد.
▪موارد منع مصرف
این دارو در صورت وجود گلوکوم با زاویه بسته نباید مصرف شود.
▪ هشدارها
۱. احتمال بروز هیجان، اضطراب، خواب آلودگی یا اغتشاش شعور بویژه در سالمندان وجود دارد.
۲. احتمال بروز خشکی دهان و احتباس ادرار وجود دارد.
۳. در هیپرتروفی پروستات یا احتباس ادرار گلوکوم با احتیاط مصرف شود.

▪ عوارض جانبی
یبوست، کاهش تعریق، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان، بینی، گلو و یا پوست از عوارض شایع دارو می باشند.

▪ تداخل دارویی
مصرف همزمان این دارو با بیهوش کننده عمومی، داروهای پایین آورنده فشارخون و مضعف CNS اثر تضعیفی آنها را افزایش می دهد. این دارو همچنین با جذب گریزوفولوین و کینیدین و کتوکونازول تداخل دارد.این دارو اثر آنتی موسکارینی داروهای ضدهیستامینی، دیسوپیرامید، هالوپریدول، فنوتیازین ها و تیوگزانتین ها را افزایش می دهد همچنین با گلیکوزیدهای دیژیتال، گوانتیدین، متوکلوپرامید و ضد دردهای مخدر شبه تریاک و داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای تداخل دارد.
▪نکات قابل توصیه
۱. دارو نیم تا یک ساعت قبل از غذا میل شود.
۲. بلافاصله یک ساعت از داروهای ضداسید و ضد اسهال مصرف گردد.
۳. احتمال بالا رفتن دمای بدن در فعالیت های شدید بدنی پس از مصرف این دارو وجود دارد.
۴. احتمال بروزخشکی دهان، بینی و گلو وجود دارد.
۵. احتمال بروز تاری دید یا خواب آلودگی بامصرف این دارو وجود دارد.
▪مقدار مصرف
بزرگسالان : ۱۰-۵ میلی لیتر الگزیر سه یا چهار بار در روز یا ۲-۱ قرص ۴-۲ بار در روز مصرف می شود.
کودکان : با وزن کمتر از ۹ کیلوگرم ۷۵/۰-۵/۰ میلی لیتر الگزیر هر ۶-۴ ساعت و کودکان بالای ۹ کیلوگرم تا ۴۵ کیلوگرم از ۲ میلی لیتر تا ۵/۷ میلی لیتر الگزیر هر ۶-۴ ساعت مصرف گردد.
▪اشکال دارویی
Tablet, elixir (/5 ml): Atropin Sulfate 19.4mcg + Hyosine HBr 6.5 mcg + Hyoscyamine Sulfate 103.7 mcg + Phenobarbital 16.2 mg

الگزیر بلادونا پی بی عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی